farma nadciśnienie: blokery kanału wapniowego

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. podział
  • pochodne dihydropirydyny (nifedypina, amlodypina, felodypina, lacydypina...)
  • benzotiazepiny (diltiazem)
  • fenyloalkiloaminy (werapamil, gallopamil)
 2. działanie
  • polega na blokowaniu kanałów typu L na pow bł kom i regulujących napływ jonów wapnia do mięśni gładkich ścian naczyń i kardiomiocytów
  • dihydropirydyny mają większe powinowactwo do mięśni gł. w ścianach naczyń
  • rozszerzenie tętnic nasierdziowych i tętniczek oporowych- zwiększenie przepływu wieńcoergo i zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen (bo obniżenie ciśnienia)
  • diltazem i werapamil zwalniają czynność serca i zmniejszają kurczliwość
  • amlodypina zwiększa produkcję tlenku azotu przez co potęguje efekt roszerzenia naczyń
 3. generacje
  • I: nifedypina, werapamil, diltiazem
  • II: A: postaci leków o przedłużonym uwalnianiu - diltiazem SR, werapamil SR, nikardypina SR, ...
  • B: długie uwalnianie wynika z budowy chemicznej - nitrendypina, isadypina, nimodypina
  • III: amlodypina, lacydypina, lerkanidypina, klewidypina
 4. amlodypina
  • III generacja
  • długi okres półtrwania
  • wolniejszy początek aktywności
  • szeroko stosowana przy nadciśnieniu tętniczym
  • mało nasilone działania niepożądane
 5. klewidypina
  • III gen
  • wysoka selektywność w stosunku do mięśniówki gładkiej naczyń
  • bez wpływu na kurczliwość mięśnia sercowego i układ przewodzący
  • metabolizowana przez esterazy we krwi i tkankach
  • krótki okres półtrwania (10 minut)
  • podawany dożylnie
 6. przeciwwskazania do podania pochodnych niedihydropirymidynowych i działania niepożąane
  • zaawansowana bradykardia
  • zespół chorego węzłą zatokowo-przedsionkowego
  • blok przedsionkowo-komorowy
  • zespół Wolffa-Parkinsona -Whitea
  • niewydolność krążenia
  • hipotonia

  • zaparcie
  • bradykardia, blok przeds-kom
  • hipotonia
  • bóle głowy
 7. przeciwwskazania do stosowania pochodnych dihydropirydyny i działania niepożądane
  • niewyd krążenia
  • hipotonia
  • zaawansowane zwężenie zastawki aorty
  • kardiomiopatia przerostowa z zawężaniem drogi odpływu
  • niestabilna dławica piersiowa
  • po zawale

  • zaczerwienienie twarzy
  • ból głowy
  • obrzęk stóp i goleni
 8. z seminarium
  • szczególnie u starszych
  • u Murzynów
  • zapobiegają udarom
  • długo działają
  • spadek ciśnienia
  • obrzęki
Author
ID
247611
Card Set
farma nadciśnienie: blokery kanału wapniowego
Description
blokery kanału wapniowego
Updated
Show Answers