Derma

 1. Eksem
  - Patofysiologi
  - Klinisk præsentation
  - Klassifikation
  - Behandling
  • Eksem
  • - Patofysiologi:
  • * Endogene (genetisk) og eksogene (allergener og irritanter) faktorer nedbryder hudens barriere-funktion. Multifaktoriel. Tidsmæssig eksponering.
  • * Lymfocytær inflammation i dermis og epidermis. Medfører ofte vesikler/spongiose.

  • - Klinisk præsentation
  • * Kløe!
  • Objektivt: Rødt vesikulst, evt. papuløst, ødemast, infiltreret, skællende, forkradset, uskarpt afgrænset.
  • Vesikler i det akutte forløb - specielt hånd+fod.
  • Afskalning, fissurer og keratose i det mere kroniske.

  • - "Klassifikation"
  • Kontakt (hånd/fod), Vesikuløst (hånd), nummulat, Seboroisk, fotokontakteksem, mikrobielt eksem, eczema Craquelé, Intertrigo, staseeksem.

  • - Behandling (gælder for de fleste)
  • Gruppe III-IV steroid i nogle uger. OBS ikke stoppe før tid trods bedring. Herefter kan skiftes til mindre potent middel, eller færre påsmøringer (2-3/uge).
  • + hudpleje
  • + AB til evt. infektion
  • + OBS - seponer udløsende faktorer
  • Ved svært eksem kan overvejes immunsupprimerende, retinoid eller PUVA.
 2. Kontakteksem
  - Testning
  • Priktest (type I reaktion). Speciallæge us.
  • Lappeprøve (type IV reaktion)
  • Europæisk basisserie:
  • Metaller (Nikkel), Gummi, kosmetik, plantederivater, konserveringsmidler.
  • Sidder på huden i 1-2 døgn. Aflæses flere gange i løbet af efterfølgende uge.
  • Risiko for falsk positiv, da en allergi kan ligge latent, og ikke være den eksemudløsende faktor nødvendigvis.
  • Laves ikke i akutfase, da pt.s hud her kan være hyperreaktiv (falsk positiv).
 3. Psoriasis generelt
  • Debut typisk 15-30, 1:1. Polygen, arvelig komponent(tidligere debut). Kronisk sygdom, med periodisk variation i udbredning og sværhedsgrad.
  • Kan fremprovokeres af exogene faktorer (latent til manifest): Stress, streptokokinfektion, alkohol, rygning, medicinudløst (betablokkere, klorokin, lithium og interferon). Traume --> Köbners fænomen.

  • Patogenese: Udtalt hyperkeratinisering, hyperproliferation med nedsat differentiation medfører kraftig skældannelse. (normal transittid er 28 dage, nu 3-6 dage.)
  • Samtidig inflammation (T-lymfocytter) og ved pustler neutrofile.
  • Forstørrede dermale papiller med dilaterede kar (Auspitz tegn).

  • Prædilektionsstederne:
  • Ekstensorsider (albuer/knæ), hårbund og sakralregionen.

  • Behandlingsregimer:
  • Lokale (cremer, salver, mm.)
  • - Lokasteroider (III-IV uden for ansigt)
  • - D-vitaminanaloger 
  • - Tjære (bad)
  • - Sollys, UVB, P-UVA
  • - (buckystråler, rtg)
  • Systemiske
  • - AB efter svælgpodning
  • - PUVA
  • - MTX
  • - Retinoider, Vit A (obs graviditets ønske, 2 år)
  • - Ciclosporin
  • - Biologiske (anti-TNF, mm.fl)

  Dif. diagnoser: Pityriasis rosea (guttat), seboroisk dermatit (hårbund), nummulat eksem, Lichen Ruber, underopheling: dermatofytose.
 4. Psoriasistyper og kort om karakteristika
  • Vulgaris:
  • - Prædilektionsstederne
  • - Skarpt afgrænsede plaque (mm til håndflade store)
  • - Runde, infiltrerede, højrøde, eleverede, stearinglinsende skæl. Auspitz' tegn.
  • - Kløe 2/3
  • - Undertyper
  • - Guttat: 2-5 mm papler fordelt over krop og ekstremiteter. Evt. streptokokudløst. Ikke nødvendigvis kronisk. Hos unge og hos pt. med andre psoriasisformer.
  • - Nummulat/en plaque: 
  • Se vulgaris generelt. Hårbund hyppigt. Negle involveret (fingerbølsfordybninger).
  • - InversaHudfolder med fugtigt/varmt miljø (lyske). Pga. friktion ses skællene ikke. Ofte hos seboroiske pt. og adipøse. 
  • Psoriasis pustulosa
  • - Generaliseret, lokaliseret eller palmoplantaris
  • Sterile, inflammerede pustler opstår akut på plaques. Ved negleinvolvering (acrodermatitis continua), svære negleforandringer.
  • I svære tilfælde af gen. kan pt. være alment medtaget med feber og træthed.
  • Psoriasis erytrodermi
  • Kraftig rødfarvning og afskalning (exfoliering) Pt. er alment påvirket.
  • Psoriasis artrit
  • Distale led på fingre og tæer, columna og sacroilicaled. 5-7 % af alle psoriasisptt.
 5. Akne
  Kort om: Papler, pustler og komedoner (åbne = sorte/melaninpigment). Ar.

  Teenagere med top omkring 18 år. 1:1. "Brænder ud" i 20'erne, men nogle med persisterende problemer. Arveligt.

  • Øget talgsekretion i de seboroiske områder pga. androgen påvirkning. Kolonisering med propionibackterier acnes. Inflammation med cytokinfrigivelse.
  • Hyperkeratinisering i follikelåbning: komedoner.

  • Typer: superficiel komedogen, papulopustuløs, cystisk/profund acne. 
  • Acne fulminans hører til nogle af de mere sjældne og er akut, svær og ulcererende med feber og aetralgier.

  • Behandling  retter sig imod: infektion, sebumproduktion og hyperkeratinisering.
  • Lokalt eller systemisk alt efter udbredelse.
  • Ofte anvendes kombinationspræparater som sigter mod 2 eller 3 faktorer.
  • - AB (tetracykling, erytromycin, clindamycin)
  • - Retinoider
  • - Benzoylperoxid (keratolyse og Antimikrobielt)
  • - Prednisolon
  • - P-piller

  • Hidrosadenitis
  • Aksiller og anogential region - ikke samme sygdom, men nogenlunde samme behandling (clindamycin ved lokalt. Antiandriogen, tetracyklin, erytromycin eller isotretinoin ved systemisk). Evt. kirurgisk excision.
 6. Rosacea
  Kort om: kronisk, inflammatorisk sygdom hos midaldrende. I ansigtet.

  • Klinik:
  • Symmetrisk røde, papler, pustler, teleangieektasier, infiltration.
  • Rinophyma: puklet uregelmæssig svampeagtig næse pga. taglkirtel hyperplasi og fibrose.
  • Evt. tilkommer øjenproblemer: blepharitis, conjuctivitis og sjældent keratitis.

  • Dif. Diagnoser: Acne (komedoner), SLE, perioral dermatit, seboroisk dermatit.
  • Ved tvivl afgør biopsi diagnosen.

  • Beh. 
  • Undgå sollys/ brug UV-filter.
  • Reducere alkohol, varme drikke og krydret mad.
  • Evt. metronidazolcreme. IKKE steroid.
  • Svære tilfælde behandles med tetracykling eller erythromycin i aknedoser.
  • Evt. kirurgi.

  • Dermatitis peroralis.
  • Hos yngre kvinder. Omkring munden (sjældent omkring øjnene), men der ses ofte en fri rand omkring munden. Obs "steroidnarkomaner".
  • Behandles lokalt med azelainsyre og systemisk som Rosacea
 7. Urticaria (angioødem)
  Kort om: dermalt ødem. Anfaldsvis, svagt røde pabler(kvadler). Kløe. Kvadler skal flytte sig (pr. definition) inden for 24 timer.

  Efterlader ingen synlige mærker, da aktiviteten ikke er i epidermis.

  Udløses af: infektion, medicin, autoimmunitet, fysisk påvirkning, insektstik eller fødeemner (3-4% er allergiudløst)

  Angioødem har samme patofysiologi (rammer subcutis). Primært i og omkring munden, samt øvre luftveje.

  • Patofysiologi: Mastceller er centrale. Histamin den primære mediator (men masser andre: prostaglandiner, leukotriener etc.). Ach kan være udløsende ved kolinerg urticaria (varme, fysisk anstrengelse, emotionelle forstyrrelser.)
  • IgE-medieret, men som sagt sjældent allergisk.

  Man skelner imellem sporadisk urticaria, og kronisk urticaria med tilbagevendende episoder (dagligt, gentlig, månedligt). Sidstnævnte finder man i 3/4 ikke udløsende faktor. Men oftest fremprovokeres af ASA (og muligvis af NSAID og morfinpræparater).

  Psykogent kan forværre, og sjældent fremprovokere, hos en kroniker.

  Et udbrud kan være første tegn på AI-sygdom eller malignitet.

  Kan være en del af anafylaksi, atopisk dermatitis og medikamentelle eksantemer.

  Decideret udredning sker kun ved kronikere, da det sjældent giver positivt resultat.

  • Typer af urticaria: Tryk, kulde/varme, kolinerg, kontakt.
  • Urtikariel vasculit er en speciel form, hvor kvadlerne persisterer i flere dage. (leukocytoklastisk vaskulit)

  • Beh.:
  • - Fjern udløsende faktor.
  • - Antihistamin
  • - I svære tilfælde: systemisk steroid
  • - antikolinerg ved kolinerg urticaria
 8. Erythema multiforme
  Kort om: akut, immunologisk medieret og inflammatorisk sygdom.

  • Klinik: 
  • Multiforme erytematøse elementer. Koncentrisk voksende (kokardetegning/iriskonfiguration) med vekslende farve centralt (evt. bullae).
  • Velafgrænsede, makulopapuløse akrofacialt.

  • Udløses:
  • Infektion (herpes, mycoplasma), medikamentielt eller idiopatisk

  • Behandling:
  • Heler spontant i løbet af uger.
  • Seponer udløsende faktor.
  • Evt. lokalsteorid
  • Evt. systemisk immunsuppression
 9. Erythema nodosum
  Kort om: Knuderosen. Smertefulde noduli på forsiden af crus.

  • Klinik:
  • Indurerede, varme ømme elementer bilateralt på crus (panniculitis/subcutis). Hos yngre kvinder.
  • Pt. kan æbre alment medtaget (feber, træthed, hp, smerter (led/muskler).

  • Patologi:
  • Ofte som reaktion på anden sygdom eller medikamentelt. Forsinket hypersensitivitetsreaktion.

  • Beh. retter sig imod udløsende årsag. Udredning.
  • NSAID og elastisk bind kan hjælpe imod smerter og ødem.
 10. Lægemiddeludslæt,
  Herunder exanthema medicamentale,
  TEN/SJS
  Kort om: mange forskellige præsentationer, makulopapuløst og utrikarielt de mest almindelige. Sjældent allergisk reaktion.

  Lægemidler man skal overveje: AB (amoxicillin, Sulfa, penicillin, ceph,), Allupurinol, NSAID, blodprodukter. Men alle medikamenter kan være i spil.

  • Klinik:
  • Forskellige præsentation, men oftest makulopapuløst eller urtikarielt.
  • Oftes rimelig akut, men latenstiden kan være op til 6 måneder!
  • Mildt til livstruende.
  • Exanthema medicamentale er det makulopapuløse og morbilliforme. Starter på kroppen og breder sig ud imod ekstremiteter.

  • TEN/SJS: udbredt smertefuld ødematøs erytem:
  • TEN (> 30 %)
  • SJS: (< 10%) - slimhindeinvolvering + læber
  • SJS-TEN (10-30%)
  • Huden gloder af i store flager. Nekrotisk epidermis afstødes.
  • Beh. Seponer lægemiddel - sikre væske og elektrolytter er ok.

  • Udredning baserer sig på en grundig anamnese:
  • - Nyt præparat (for nylig)
  • - Tilstødende sygdom (virusinfektion)
  • - lægemiddelinteraktion (al medicin gennemgås)
  • - Lyseksponering
  • - Evt. biopsi
  • - efterfølgende kan udreddes ved provokationstest. 

  • Behandling
  • - Seponer et præparat af gangen (start med det mest sandsynlige).
  • - evt. lokalsteroid
  • - hudpleje
  • - evt. antihistamin
 11. Erytrodermi (kort)
  • - Dessiminering af allerede bestående hudsygdom
  • - > 90% af kroppen
  • - akut/snigende
  • - Udtalt skældannelse (ofte)
 12. Pityriasis rosea (kort)
  • - Primær (makulær) medaljon på truncus.
  • - Symmetrisk fordelt velafgrænsede rødbrun, skællende maculae (juletræsmønster)
  • - % ansigt og hænder. (T-shirt)
  • - Svinder spontant efter 1-2 måneder. Kan evt. behandles med gr. II-III lokalsteroid.
 13. Vaskulitis / purpura
  • - Mange udløsende faktorer
  • - Udeluk organinvolvering (urinstix, levertal)
  • - Klinik afhænger af baggrund.
  • - Petekkier, suggilationer, ekkymoser

  • - Leukocytoklastisk: inflammatorisk sygdomme, infektioner, lægemidler, neoplasmer.
  • - urtikariel: kvadler består i > 24t.
  • - Schönlein-Hennochs: Børn, efterforløb til infektioner. Kolikagtige smerter (organinvolvering), artritis og proteinuri. Røde ømme papler nedadtil på benene.
 14. Lichen Planus / Lichen Ruber
  Kort om: Symmetriske, små, kantede, flade og rødvioletter kløende papler. Håndled, underarme, flanker og indersiden af lår. Netmelontegning.

  • Patogenese, likenoidt eksem:
  • Autoimmunt, T-cellemedieret.
  • Udløses af virusinfektion eller kemisk påvirkning.

  • Prædilektionsstederme er volarsiden af håndled, crura, lænderegion. Håndflade og fodsåler. Starter her, hvorfra de breder sig.
  • 1mm-1cm, polygonale papler. Netmelontegning.
  • Evt. genital involvering. 10 % med negleforandringer (abnorm længdestribning).

  • Behandling:
  • Systemisk steroid i svære tilfælde.
  • Lokalsteroid at foretrække. Evt. under okklusion.
  • Evt. systemisk immunsuppresion (ciclo og aza)
  • Evt. UVB og retinoidbehandling.
 15. Sarkoidose (kort)
  Kort om: Mykobakterier. Granulomer med central nekrose.

  • - Papler og plaque
  • eller
  • - Annulære eller nodulære infiltrater
  • - brunrøde til violette
  • - aymptomatiske
  • - skældannelse (kan ligne psoriasis)
  • - ganske få til udbredte elementer
  • - Biopsi bekræfter diagnose.
  • - Herefter: rtg. thorax, øjen US, serum-calcium, nyrefunktion.

  Kronisk sygdom. Evt. lokalsteroid. Evt. MTX.
 16. Gonoré
  • Epidemiologi:
  • - Stigninger har fuld krigene, p-pillen, den seksuelle frigøgelse, HIV-epidemi = større fokus på venerisk sygdomme. Let stigning siden 2000.
  • Langt hyppigst hos mænd men ratio er faldet fra 7,3 til 3,8. (homosex-sygdom).
  • Patofysiologi:
  • Diplokok (kaffebønneformet) med forkærlighed for cylinderepithel. Trænger ind i submucosa og fremkalder en inflammatorisk reaktion med neutrofil granulocytter.

  • Klinik:
  • K: ofte asymptomatiske (stor smittepulje)
  • M: Gult udflåd i større eller mindre grad, som "at tisse glasskår"
  • Begge - rødme og hævelse omkring urethralåbning. Evt. lymfeknude ømhed og fasthed.
  • Proktit er asymptomatisk, men der kan fornemmes lidt mere fugt.
  • Kvinder findes som regel kun ved rutineundersøgelser/partneropsporing

  • Komplikationer:
  • - Epididymit (1%) - hvis dobbeltsidig (sjælden) = sterilitet.
  • Salpingit (10%) (15 % af disse for sefølger i form af EU-graviditet, sterilitet eller kroniske smerter.
  • - Bartholinitis
  • - Ophtalmi hos børn
  • - Dessiminieret (< 1%) Hæmatogen bakteriel spredning med artrit eller led-septisk type (et stort led afficeres - intet andet) og ledbrusken destrueres hurtigt.

  • Udredning / undersøgelsesmetode: 
  • - Sekret udstryges og farves med methylenblåt --> diplokokker/gonokokker
  • - EMS (early morning smear) i tilfælde af for lidt sekret.- Podning til D+R: urethra, svælg, cervix og rectum.- PCR


  • Behandling og prognose:
  • Ukompliceret Gonoré -
  • Ceftriaxon i.m engangsdosis (ingen resistens) eller Ciprofloxacin (større resistens)

  • Kompliceret/dessimineret:
  • i.m. eller i.v. ceftriaxon under indlæggelse
 17. Chlamydia trachomatis
  • Epidemiologi:
  • Bakteriel infektion, som 5-10 % af de seksuelt aktive unge har.
  • Stigende med nedsat brug af kondom. 30.000 årligt - hyppigst bakterielle.
  • Stigende for begge køn, men der er fortsat overvægt hos kvinder. (2/3)
  • Årsag til 30-50% af NGU (non-gonokok-urethrit).

  • Patofysiologi:
  • Bakterien lever i cylinderepithelet i urethra (og øjne) både intracellulært (aktiv) og ekstracellulært (metabolisk inaktiv), og har en inkubationstid på 1-3 uger op til et år.
  • -ofte partnerskift forud for infektion.

  • Klinik:
  • M/K:
  • hovedparten er symptomsvage eller asymptomatiske, og ubehandlet kan de bestå i flere år.
  • Ellers: Udflåd, dysuri, svie og kløe - mildere end ved gonoré. 80 % præsenterer sig med en cervicitis, som kan være mukopurulent. Små sår. Post-coital blødning. Klamydiakonjuntivitis
  • Klamydiapharyngit
  • Klamydiaproktit

  • Komplikationer mildere end ved Gonoré
  • - epididymit
  • - Salpingit (hovedårsag hertil - 3 % infertile)
  • - endometrit
  • - Periappendicit /perihepatit
  • - prostatitis

  7-14 dage efter fødsel kan barnet præsentere en klamydiakonjunktivit

  • Udredning / undersøgelsesmetode: 
  • M: "første stråle urin" eller podning fra urethra.
  • K: podning fra cervix

  • Mikroskopi (NGU)
  • DNA-amplificeringsteknik. Meget følsom og specifik (dem den finder er positive), men der kan alligevel være falsk positive, hvorfor der skal være en reel mistanke, og som screening kun anvendes på risikogrupper.

  Behandling og prognose:

  • Behandlingsregime (for alle NGU - inkl. mycoplasma gentalium)
  • 1) tbl. azithromycin 1g
  • 2) tbl. doxycyklin 100mg x 2 (hvis medtaget eller 1. uden effekt)
  • 3) Evt. roxythromycin 300 mg 
  • 4) tbl. pivampicillin (hos gravide)

  • - sikker sex i 14 dage (kondom)
  • - partneropsporing (1 år)
  • - efter 6 måneder har 15% igen klamydia - formentlig pga. gensmitte. Overvej gentestning
 18. Mb. Reiter
  • 4 kriterier:
  • - Reaktiv artrit
  • - Uretrit/prostatit
  • - Konjunktivit/irit
  • - slimhinde/hudlæsioner

  • Mb. Reiter opstår ved 1 % af NGU (ofte HLA-B27 positive).
  • Normalt ved tamrinfektioner, men SARA ses også efter Chlamydia infektioner

  • Feber, træthed, appetitløshed
  • --> Artrit (knæ, ankel og hånled), lavtsiddende lændesmerter, sacroiliitis, spondylitis. 
  • --> Øjensymptomer, rødme og irritation --> Iritis

  • Beh. 
  • Doxycyklin 100 mg x2 14dg.(hvis chlamydia- associeret)
 19. Syfilis (1., 2. og 3. )
  • Epidemiologi:
  • - Stigninger har fulgt krigene. HIV-epidemi = større fokus på venerisk sygdomme medførte et fald. Firdoblet siden 2000.

  • Langt hyppigst hos mænd (homosex-sygdom).
  • Patofysiologi:
  • Triponema Pallidum, spirokæt der overføres med blod, sexuelt eller kongentialt. Karakteriskt snoet udseende med et knæk på midten.

  • Opdeles i 3 stadier.
  • Desuden bruges benævnelsen latent syfilis, som igen opdeles i tidlig og sent stadie pbga. risiko for recidiv af sekundær symptomer falder i den sene fase. Ved latent fase forstår syfilis uden symptomer.

  • Klinik:
  • Primær:
  • Inkubationstiden er 9-90 dage (3 uger i snit).
  • - Chanker (indgangsport). Findes overalt på genitalier, sjældnere på læber eller oralt. Evt. analt (homo). 10 mm rund/oval, flat overflade, uøm, bruskhård. Normalt kun én. 
  • - regional hævede lymfeknuder - ensidig. (efter et par dage med chanker).

  • Sekundær:
  • - indenfor 6 måneder (normalt 6-8 uger)
  • - Udbruddet kan vare uger til måneder, evt. med recidiv.
  • - 1/3 fortsat chanker
  • - Let febrilia
  • - 80 % med ikke-kløende hududslæt (roseola (og måske --> infiltrerede og papuløse, psoriasislignende. (hvis lokaliseret: hånd- og fodsåler, glans, eller i hårgrænsen). Ved dårlig almen status (f.eks. HIV) = papulopustler og infektioner.
  • - Papler kan i anogenitalområdet (fugtigt) fremtræde som kondylomer (vrimler!)
  • - 33% Slimhindelæsioner med ovale grå zoner, og erytematøs randzone.
  • - Alopeci arreata
  • - 10 % Knogler, nyrer, øjne, lever, CNS.

  • Tertiær:
  • - Efter 5-20 år
  • - Hud: Gummata: Små rødlige knuder, der ulcererer og bliver til udstansede sår.
  • - Karinvolvering: Aorta og hjerteklapper.
  • - Neurosyfilis: asymptomatisk eller med demens og dropfod. Udvikles specielt hos dobbelt inficerede med HIV.
  • Udredning / undersøgelsesmetode: 
  • Væske fra regionale lymfeknuder, fra chanker eller skrab fra hududslæt.
  • Mørkefeltsmikroskop.

  • Serologi
  • 2 forskellige AB (IgM og IgG) testes der for ved 2 forskellige metoder (WR og RPR)
  • Ved screening benyttes en test - ved positiv en ekstra.
  • - Evt. CSF (specielt HIV+)

  Behandling og prognose:

  • Procainpenicillin 0,6 mio IE x 10-21d i.m.
  • -> benzathin penicillin (2,4 mio IE x 1) i.m.
  • Ved allergi: Doxycyklin
  • Obs: febril reaktion efter 4-6 timer, måske pga. massivt henfald, varer op til 8 timer.

  Når sår og udslæt er forsvundet kan sexliv genoptages.
 20. HIV's hudmanifestationer
  • Epidemiologi:
  • Nogenlunde konstant siden 1990. ca. 50 % er homo-sex mænd.

  • Klinik:
  • Akut stadium:
  • - 1-6 uger efter smitte
  • - varighed: dage til måneder.
  • - Influenzaligende, med et HIV-eksantem (makulopapuløst udslæt, ikke-kløende, 5-30mm runde eller ovale elementer. Fin afskalning) Lokaliseret til trunkus og ansigt, evt. arme og hænder.
  • - Små velagrænsede sår i munden. 

  • Kronisk stadium:
  • - Tegn på immunosuppression: Svære infektioner (dermatofytoser, candida, pneumocystis jeroveci),
  • - maligne tumorer i huden, karposis sarkom
  • - Opblussen af eksisterende hudsygdomme. (psoriasis, vaskulitis)
  • - Svær seboroisk dermatit
  • - Candida i munden
  • - Håret leukoplaki på tungerand
  • - Herpes zoster / HSV / EBV
  • - Mange mollusker

  • Udredning / undersøgelsesmetode: 
  • CD4-tal og HIV-RNA


  Behandling og prognose:

  Anti-viral behandling. God når HIV-RNA er i bund.
 21. Kondylomer
  • Epidemiologi:
  • Hyppigst seksuelt overførte sygdom.
  • 20% af unge er smittet hele tiden.

  • Patofysiologi:
  • Et stort antal af forskellige HPV-typer. (16 og 18 kan give cancer)(6 & 11 giver kondylomer).
  • Viruspartikler gennembryder barriere og replicerer sig i suprabasale celler.
  • - efter noget tid cleares infektionen, og ofte er pt. derefter immun overfor denne variant af HPV.
  • Langt de fleste er subkliniske
  • - Immunsupression, graviditet, diabetes fordrer vækst.

  • Klinik:
  • Inkubationstid imellem 3 uger og 33 uger eller længere. Normalt 2-3 måneder.
  • 2 typer af kondylomer:
  • - Papillomatøse (blomkål)
  • - Vortelignende
  • Findes overalt på eksterna og interna (kondom dækker ikke alt), (peri)analt.
  • Sjældent i cavum oris og konjunktiva.

  • Komplikationer:
  • Neoplasier (ofte 16 og 18)

  • Udredning / undersøgelsesmetode: 
  • Diagnosen stilles klinisk.
  • Cytologisk vil kunne ses koilocytose (forandringer af kernen)


  Behandling og prognose:

  • Antiviralt middel endnu ikke fundet
  • Mitosehæmmer: podophylotoxin x 2 i 3d

  • Kirurgsike muligheder:
  • - Excision (klipning)
  • - Kryoterapi
  • - CO2-laser
  • - Elektrokaustik?

  Imiquimod-creme opregulerer cytokinsrepons (dyrt).

  • Vaccine: (16, 18, 9 og 11)
  • gives ved 0, 2 og 6 måneder og forhindrer op imod 70 % af cancere.
 22. Herpes Genitalis
  • Epidemiologi:
  • Hyppigste årsag til genitale sår i vesten. Stigende incidens siden 60'erne.
  • Patofysiologi:
  • 2 typer: 2/3 er type 2.
  • Ved første infektion vandrer virus langs nerveaxon til spinalganglier, hvor de ligger livet igennem og kan reaktiveres.
  • Inkubationstiden er 4-7 dage.
  • 2-5% har symptomatisk herpes genitalis. 

  • Klinik:
  • Primær infektion sværere end reaktivering.
  • Her ses:
  • - feber
  • - myalgier
  • - hovedpine
  • - genitale smerter, evt vandladningsbesvær (kvinder)
  • - Herefter fremkommer vesikler (tætstillede), der brister og danner smertefulde overfladiske ulcerationer. 
  • - Regional lymfeknudeinvolvering (høvet, ømt).
  • - Primært på labia og glans, men kan involvere tilstødende områder. Anorektalt - meget smertefuldt.
  • - Herpetisk faryngit (oralsex)
  • - (sjældent) meningit/ neurogenurinretention/ obstipation
  • - ved recidiv har pt. muligvis prodromomale symptomer som: prikken, svigen genitalt, eller jag i nates eller ben.
  • - reaktiverede sår kan se ud på mange måder.

  Udredning / undersøgelsesmetode: 

  • Klinik og anamnese
  • Afskrab fra vesikler til mikroskopi.
  • Farvning med metylenblåt: Store, klare, flerkernede kæmpeceller.
  • - Dyrkning af "HSV-celler"
  • - ELISA
  • - PCR (golden standard)

  Behandling og prognose:

  • Aciclovir tbl. behandling kan gives tidligt i forløbet, hvis der skal opnåes effekt. Evt. I.v ved svære tilfælde.
  • Evt. som profylakse ved hyppige og svære recidiver.
  • Smertelindring lokalt med lidokain.
 23. Trichomoniasas
  (trichomonas vaginalis)
  • Epidemiologi:
  • Tidligere hyppig, nu relativt sjælden.


  • Patofysiologi:
  • Vaginitis og uretthritis hos kvinder (sjældent hos mænd)
  • Bevægelig pæreformet protozo. Inkubationstid 4-28d

  • Klinik:
  • 50 % ingen eller kun beskedne symptomer.
  • - Ellers udflåd og dysuri
  • - Sjældent skummende gulgrønt udflåd, med ledsagende rødme og ømhed

  • Udredning / undersøgelsesmetode: 
  • Mikroskopi af vådt præparat. En dråbe + en dråbe fysiologisk saltvand. 
  • Fase-kontrast-mikroskop: rykvise bevægelser. Leukocytter
  • Dyrkning vha stuarts medium.

  Behandling og prognose:

  • Metronidazol tbl. 2g som engangsdosis
  • Behandl partneren samtidigt
  • - Ved svigt 250mg x 3 dgl + vagitorium i 7 dage.
 24. Morpioner (fladlus)
  • Epidemiologi:
  • Langt overvejende en seksuelt overført sygdom.

  • Patofysiologi:
  • Fladlus trives primært i varme fugtige omgivelser (genital, aksillært)


  • Klinik:
  • Kløe i genitalregionen


  • Udredning / undersøgelsesmetode: 
  • Påvisning af æg

  Behandling og prognose:

  • - Shampoo med 1% permethrin eller malathion
  • - Silikonebaserede Clometicon/dimeticon er markedsfør, men effket ukendt.
  • - Grundig kæmning
  • - gentagen behandling
  • - Partnerbehandling
  • - Tøjvask ved 60 grader og personlig hygiejne.
Author
rosenberg82
ID
246691
Card Set
Derma
Description
Derma
Updated