ORG week 1

 1. Welk begrip verbindt men ook nog met Fayol?
  Eenheid van bevel: één baas
 2. Henry Fayol (1841-1925)
  6 onafhankelijke managementgebieden:
  • 1 technisch
  • 2 commercieel
  • 3 financieel
  • 4 zelfbeschermend (veiligheid)
  • 5 boekhouding
  • 6 besturing (zorgt voor de bovenstaande 5 gebieden)
 3. Doel van Taylor
  Hogere productiviteit in de productieomgeving. Maar wel puur rationeel en analytisch: mens als machine.
 4. Het achtbazenstelstel
  • 1 tijd en kosten
  • 2 werkinstructies
  • 3 bewerkingen en hun volgorde
  • 4 werkvoorbereiding eb uitgifte
  • 5 onderhoud
  • 6 kwaliteitscontrole
  • 7 personeelsbeheer
 5. Wat wilde Taylor bereiken? (6)
  • 1 Wetenschappelijke benadering van werk
  • 2 taakverdeling (elke handeling beschreven)
  • 3 goed samenwerking tussen de organisatieniveaus
  • 4 bedrijfsleiders verantwoordelijk voor de werkmethodes
  • 5 zorgvuldig selectie van werknemers (de juiste persoon op de juiste positie)
  • 6 perstatiebeloning
 6. Scientific management theorie
  Frederick Taylor 1856
 7. Waarom basis organisatiekunde belangrijk?
  Omdat je hiermee direct een start maakt met het kijken vanuit een sociaal-bedrijfskundige invalshoek.
 8. Organisatiekunde
  de tak van wetenschap die het samenspel in organisaties en hun relatie met hun omgeving bestudeert.
 9. Hoe ziet ideale bureaucratie eruit? (5)
  • 1 sterke taakverdeling
  • 2 Hiërarchische bevelstructuur
  • 3 functie belangrijker dan de persoon
  • 4 schriftelijk vastlegging
  • 5 objectieve criteria en procedures
 10. theorie van bureaucratie (grote macht van ambtenaren):
  Max Weber  1986
 11. Human Ralations theorie 1880
  Elton Mayo
 12. Human ralations theorie is een reactie op de
  scientific management theorie
 13. Nu de mens een menselijke
  relaties zijn het uitgangspunt
 14. Wat voor onderzoek deed Mayo
  Hawthorne (licht experiment)
 15. Belangrijkste waarneming van deze stroming bestaan van een
  • informele organisatie
  • aandacht geven, waardering laten blijken etc.
 16. X en Y theorie van Douglas McGregor 1906?
  x =
  y =
  • X = niks, extrinsiek
  • Y= blij, doorgroei ontwikkeling, intrinsiek
 17. Gemeenschappelijkheid in de theorie. Wat heeft veel invloed heeft op hoe de organisatie uiteindelijk wordt gestructureerd en wordt bestuurd?
  Omgeving van een organisatie
 18. 7S model van
  Mc Kinsey
 19. de 7s van Mc Kinsey:
  • 1 structuur
  • 2 systemen
  • 3 stijlmanagement
  • 4 staf
  • 5 steutelvaardigheden
  • 6 strategie
  • 7 Significante waarden (visie)
 20. Partijen zijn
  stakeholders
 21. Wat is een stakeholder?
  Een stakeholder is een belanghebbende (aandeelhouder).
 22. Partijen zijn stakeholders in de omgeving van organisaties waarmee interacties plaatsvinden:
  • - partijen oefen invloed uit op de organisatie
  • - de organisatie kan ook invloed uitoefenen op de partijen.l
 23. Omgevingsfactoren zijn factoren
  in de omgeving van de organisatie die de organisatie beïnvloeden maar waar organisaties eigenlijk geen invloed kunnen uitoefenen, het overkomt organisaties.  
Author
swakan
ID
246109
Card Set
ORG week 1
Description
ORG week 1
Updated