HRM week 1

 1. Vormgeving van personeelsfunctie (6)
  • 1 niet in elke organisatie hetzelfde
  • 2 afhankelijk van aardactiviteiten
  • 3 afhankelijk van gekozen strategie
  • 4 afhankelijk van grootte van organisatie
  • 5 afhankelijk van kernmerken van de cultuur
  • 6 afhankelijk van omgeving, markt en concurrentie
 2. Verantwoordelijkheid van directie /top (5)
  • 1 personeel is van strategisch belang
  • 2 onderwerp personeel in ondernemingsstrategie (bij groei, krimpen en aangeboren markten)
  • 3 loonkosten
  • 4 arbeidsverhoudingen
  • 5 personele infrastructuur (kennis, competenties, inrichting, cultuur)
 3. Personeelsfunctie is een s.....
  Staffunctie
 4. Personeelsfunctie maakt beleid
  op verzoek van directie, geeft advies, ziet toe op juist toepassen van beleid en ondersteunt op vraag van leidinggevende
 5. Leidinggevende beslist
  past beleid toe, vraag advies
 6. Uitvoeren personeelsfunctie
  • - voor alle afdelingen in een organisatie eigen taken
  • -beheer
  • -verslaglegging
  • -uitvoerend
 7. Adviseren personeelsfunctie
  • - aan leidinggevende
  • - mondeling/terloops
  • - schriftelijk/beleidsstukken
  • - reactief en proactief
 8. Informeren / vraagbaak (4) personeelsfunctie
  • -Personeelsgegevens, dossiers
  • -personeelsinformatie, statistieken
  • -kennis van zaken up to date houden
  • -passief en actief
 9. Personeelsfunctie geeft support aan leidinggevende vanuit drie verantwoordelijkheden
  • 1 informeren
  • 2 adviseren
  • 3 uitvoeren
 10. Leidinggevende van een afdeling is verantwoordelijk voor alles dat een afdeling draaiend houdt
  • DE INTEGRAAL VERANTWOORDELIJKE LEIDINGGEVENDE
  • - geld, processen, informatie en mensen
 11. Belangen van de personeelsfunctie (3)
  • 1 Mens is sleutelfactor (mens als succesfactor)
  • 2 Personeel is strategisch aandachtsgebied
  • 3 Sociale en economische belangen
 12. Waarom is de personeelsfunctie voor HRM afdeling zo belangrijk?
  Onafhankelijk: een eigen professionele inbreng om de sociale en economische belangen te verbinden.
 13. Waarom is de personeelsfunctie voor aandeelhouders en directeuren zo belangrijk?
  Voor organisatie is het belangrijk de productiviteit, efficiency toegevoegde waarde van het personeel te vergroten.
 14. Waarom is de personeelsfunctie voor personeel belangrijk?
  Werk speelt een belangrijke rol in het leven van de mens.
 15. Voor wie is de personeelsfunctie belangrijk? (3)
  • 1 voor personeel
  • 2 voor aandeelhouders en directeuren
  • 3 voor de HRM afdeling
 16. Personeelsmanagement
  Alle activiteiten die in een organisatie worden ondernomen om arbeidsrelaties zo te reguleren van ze productief zijn, voor beide partijen in evenwicht zijn en voldoen aan de maatschappelijke normen en verwachtingen.
 17. Wat is HRM?
  Organiseren van menselijke (hulp)bronnen
Author
swakan
ID
246101
Card Set
HRM week 1
Description
HRM week 1
Updated