Fordelingsligevægte

The flashcards below were created by user cecilieschmidt on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ekstraktion
  En udtrækning af et stof fra én fase over i en anden.
 2. Bioakkumulerbart
  Kemiske stoffers evne til at ophobe sig i en krop, f.eks.
 3. Fordelingsforhold
  Ved ligevægt er reaktionsbrøken lig med ligevægtskonstanten, dette kaldes fordelingsforholdet.
 4. Hydrofile stoffer
  Kemiske stoffer der elsker vand, kan opløses i vand.
 5. Hydrofobe stoffer
  Vandskyende stoffer.
Author
ID
245386
Card Set
Fordelingsligevægte
Description
fordelingsvægte
Updated
Show Answers