Tiord

The flashcards below were created by user caman01 on FreezingBlue Flashcards.

 1. magnet/en
  magnetic
 2. å sveve
  drift/float/hang/hover/
 3. en skinne
  rail/track-jernbaneskinne
 4. en rekord
  en rekord blir satt
 5. forårsake
  induce/cause
 6. forurense/et
  pollute
 7. atmostfær/en
  atmostphere
 8. føre til
  lead til
 9. global oppvarming
  global warming
 10. en passasjer
  passenger
 11. har råd til å
  have money
 12. trekke/trakk/trukket
  withdraw
 13. en årsak
  cause
 14. hud
  skin
Author
ID
245198
Card Set
Tiord
Description
Hver dag
Updated
Show Answers