SBMO Thema 7

 1. Wat betekend cultuur?
  Het geheel van waarden en normen dat mensen aan elkaar doorgeven.
 2. Wat betekend socialisatie?
  En benoem de 2 soorten ervan.
  Sociale inlijving: opneming van een individu in de cultuur van zijn omgeving:

  • Primaire socialisatie¬†
  • overnemen van waarden en normen van gezin en familie.

  • Secundaire socialisatie
  • overnemen van waarden en normen van school en vrienden.
 3. Hoe vind de primaire socialisatie plaats in het gezin?
  Door Beloning en correctie.

  Door imitatie.

  Door identificatie.
 4. Hoe vind secundaire socialisatie plaats op school?
  Formele en informele overdracht normen en waarden.

  Verwarring als normen en waarden afwijken van thuis.
 5. Noem 3 factoren van secundaire socialisatie.
  Peergroup.

  Massamedia.

  De sportvereniging.
 6. Noem 3 cultuurgroepen.
  Hoofdcultuur.

  Subcultuur.

  Tegencultuur.
 7. Noem 2 cultuursoorten.
  G-cultuur: moderne westerse cultuur.

  F-cultuur: traditionele niet-westerse cultuur.
 8. Noem 6 cultuurgroepen onder de jongeren.
  Burgerlijk

  Maatschappijkritisch

  Autonoom

  Carriere- en consumptiegericht

  Ik-groep

  Natuurgericht/religieus. 
 9. Wat is een tegencultuur?
  Dit is een cultuur die zich afzet tegen de hoofdcultuur.
 10. Wat is een sub cultuur?
  Dit is een cultuur die wel apart is van de hoofdcultuur maar zich er niet voor afzet.

  De jongeren zijn wel vaak ook betrokken bij de hoofdcultuur.
 11. Noem 6 culturele ontwikkelingen.
  Individualisering.

  Democratisering.

  Consumptief gedrag.

  Zapgedrag.

  Schoonheids- en gezondheidscultus.

  Het verleggen van grenzen.
Author
einsteinflash
ID
245174
Card Set
SBMO Thema 7
Description
Lees goed en denk logisch na!
Updated