Tiord

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. en høytid
  holiday
 2. en festdag
  a party day
 3. religiøs
  religion
  religion
 4. å feire/ feiret/ har feiret
  celebrate
 5. en bønn
  a sprayer
 6. dekorere
  decorate
 7. påskeegg
  easter egg
 8. å jage/ jaget ut
  drive out
 9. å skyte/ skjøtt/ har skutt
  fire
 10. fyrverkeri
  fireworks
 11. en drage
  dragen
 12. en løve
  a lion
 13. et symbol på styrke
  a symbol for strength
 14. å holde uhell vekk
  put away
 15. å representere
  represent
 16. å bringe/ brakte/ har brakt hell og lykke
  bring luck and happiness
 17. å seier over
  win over
 18. kunnskapsløshet
  no knowlegde
 19. å lage deilig matretter
  cook good food
 20. å sprute vann på hverandre
  splash water on each other
 21. å pynte seg
  dekorere
Author
ID
244364
Card Set
Tiord
Description
side 174
Updated
Show Answers