DSS - Les 4.txt

 1. Do you know...?
  • Weet je...?
  • Weet u...?
 2. To have the knowledge of something
  Weten
 3. To be acquainted with someone/something
  Kennen
 4. This seat
  These seats
  • Deze plaats
  • Deze plaatsen
 5. Free
  Vrij
 6. Sure
  Ja hoor
 7. Do sit down
  Ga gerust zitten
 8. To sit
  Zitten
 9. To sit down
  Gaan zitten
 10. Only
  Alleen
 11. You're not allowed to smoke here
  Je mag hier allen niet roken
 12. To smoke
  Roken
 13. Just
  Net
 14. Plane(s)
  • Het vliegtuig
  • De vliegtuigen
 15. Twelve hours
  Twaalf uur
 16. To fly
  Vliegen
 17. P.p. of vliegen
  Gevlogen
 18. Did you say...?
  Zei je...?
 19. My word!
  Wow!
  Tjonge!
 20. Trip(s)
  Flight(s)
  • De Reis
  • De reizen
 21. To do
  Doen
 22. Relatives
  De familie
 23. To visit
  Bezoeken
 24. Museum(s)
  Art gallery (art galleries)
  • Het museum
  • De musea / De museums
 25. Church(es)
  • De kerk
  • De kerken
 26. To look at
  Bekijken
 27. You know (comment)
  Je kent dat wel
 28. Where are you going?
  Waar ga jij naar toe?
 29. Brother(s)
  • De broer
  • De broers
 30. To have to
  Moeten
 31. To get off
  Uitstappen
 32. Have a nice trip!
  Goede reis!
 33. Hey! Hello!
  Hé!
 34. Your
  Uw
 35. Suitcase(s)
  • De koffer
  • De koffers
 36. Thanks
  Bedankt
 37. Where are you going?
  • Waar ga je naar toe?
  • Waar gaat u naar toe?
  • Waar ga je heen?
  • Waar gaat u heen?
 38. I know
  Ik weer het
 39. I don't know
  Ik weet het niet
 40. Bike(s)
  • De fiets
  • De fietsen
 41. Vacation(s)
  • De vakantie
  • De vakanties
 42. P.P. of hebben
  Gehad
 43. A lot
  Veel
 44. P.P of doen
  Gedaan
 45. P.P. Of fietsen
  Gefietst
 46. To cycle
  To bike
  Fietsen
 47. Past tense of fietsen
  Fietste
 48. P.P. of wandelen
  Gewandeld
 49. To walk
  To hike
  Wandelen
 50. Past tense of wandelen
  Wandelde
 51. Nice(ly), well
  Lekker
 52. P.p. of eten
  Gegeten
 53. To eat
  Eten
 54. Past tense of eten
  At
 55. P.p. of zien
  Gezien
 56. Story (the stories)
  • Het verhaal
  • De verhalen
 57. To tell
  Vertellen
 58. P.p. of vertellen
  Verteld
 59. Past tense of vertellen
  Vertelde
 60. Later
  Later
 61. Sometimes
  Weleens
 62. On Friday
  Vrijdag
 63. Would you like to come?
  Ga je mee?
 64. Never (before/yet)
  Nog (nooit)
 65. P.p. of zijn
  Geweest
 66. Of course
  Natuurlijk
 67. To join
  To come along
  Mee(gaan)
 68. No
  Not a
  Geen
 69. To rent
  Huren
 70. P.p. of huren
  Gehuurd
 71. Past tense of huren
  Huurde
 72. Not yet
  Nog niet
 73. Tomorrow
  Morgen
 74. I'll let you know tomorrow
  Ik bel je morgen nog wel
 75. P.P. of zijn
  geweest
 76. P.P. of zien
  gezien
 77. P.P. of drinken
  gedronken
 78. P.P. of denken
  gedacht
 79. P.P. of wonen
  gewoond
 80. P.P. of werken
  gewerkt
 81. P.P. of komen
  gekomen
 82. P.P. of spreken
  gesproken
 83. P.P. of tellen
  geteld
 84. P.P. of luisteren
  geluisterd
 85. P.P. of mailen
  gemaild
 86. P.P. of bellen
  gebeld
 87. P.P. of helpen
  geholpen
 88. P.P. of weten
  geweten
 89. P.P. of staan
  gestaan
 90. P.P. of liggen
  gelegen
 91. P.P. of geven
  gegeven
 92. P.P. of spellen
  gespeld
 93. P.P. of sturen
  gestuurd
 94. P.P. of zeggen
  gezegd
 95. P.P. of hebben
  gehad
 96. P.P. of bedoelen
  bedoeld
 97. P.P. of willen
  gewild
 98. P.P. of praten
  gepraat
 99. P.P. of brengen
  gebracht
 100. P.P. of mogen
  gemogen
 101. P.P. of vragen
  gevraagd
 102. P.P. of nemen
  genomen
 103. P.P. of kosten
  gekost
 104. P.P. of verstaan
  verstaan
 105. P.P. of gaan
  gegaan
 106. P.P. of vertrekken
  vertrokken
 107. P.P. of opschrijven
  opgeschreven
 108. P.P. of schrijven
  geschreven
 109. P.P. of zitten
  gezeten
 110. P.P. of roken
  gerookt
 111. P.P. of vliegen
  gevlogen
 112. P.P. of doen
  gedaan
 113. P.P. of bezoeken
  bezocht
 114. P.P. of bekijken
  bekeken
 115. P.P. of kennen
  gekend
 116. P.P. of moeten
  gemoeten
 117. P.P. of uitstappen
  uitgestapt
 118. P.P. of fietsen
  gefietst
 119. P.P. of wandelen
  gewandeld
 120. P.P. of eten
  gegeten
 121. P.P. of huren
  gehuurd
 122. before that
  for that (purpose)
  daarvoor
 123. the following
  volgende
 124. window(s)
  ticket office(s)
  • het loket
  • de loketten
 125. to pay
  betalen
 126. P.P. of betalen
  betaald
 127. past tense of betalen
  betaalde
 128. to get
  krijgen
 129. P.P. of krijgen
  gekregen
 130. past tense of krijgen
  kreeg
 131. day ticket(s)
  • de dagkaart
  • de dagkaarten
 132. storage(s)
  • de stalling
  • de stallingen
 133. all day
  de hele dag
 134. to use
  gebruiken
 135. P.P. of gebruiken
  gebruikt
 136. past tense of gebruiken
  gebruikte
 137. you've got to
  u moet.....wel
 138. passport(s)
  • de paspoort
  • de paspoorten
 139. driver's license(s)
  • de rijbewijs
  • de rijbewijzen
 140. to show
  laten zien
 141. to let
  laten
 142. the price(s)
  • de prijs
  • de prijzen
 143. a 3-speed (bike)
  met 3 versnellingen
 144. without
  zonder
 145. week(s)
  • de week
  • de weken
 146. car(s)
  • de auto
  • de auto's
 147. Monday
  maandag
 148. Tuesday
  dinsdag
 149. Wednesday
  woensdag
 150. Thursday
  Donderdag
 151. Friday
  vrijdag
 152. Saturday
  zaterdag
 153. Sunday
  zondag
Author
josique
ID
244078
Card Set
DSS - Les 4.txt
Description
Les 4
Updated