- Survival Chinese

 1. Image Upload 2Image Upload 4
  你好
  nǐ hǎo
 2. Image Upload 6Image Upload 8
  您 好
  nín hǎo
 3. Image Upload 10Image Upload 12Image Upload 14
  你好吗?
  nǐ hǎo ma?
 4. Image Upload 16Image Upload 18Image Upload 20
  我很好
  wǒ hěn hǎo
 5. Image Upload 22Image Upload 24
  你呢?
  nǐ ne?
 6. Image Upload 26Image Upload 28
  谢谢
  xiè xie
 7. Image Upload 30Image Upload 32Image Upload 34
  您贵姓?
  nín guì xìng?
 8. Image Upload 36Image Upload 38
  我 姓
  wǒ xìng ....
 9. Image Upload 40Image Upload 42
  我 叫
  wǒ jiào ....
 10. Image Upload 44Image Upload 46Image Upload 48Image Upload 50Image Upload 52
  你是哪国人
  nǐ shi nǎ guó rén?
 11. Image Upload 54[Image Upload 56] Image Upload 58Image Upload 60Image Upload 62Image Upload 64
  我是美国人
  Wǒ [ yě ] shi Měiguó rén
 12. Image Upload 66Image Upload 68Image Upload 70
  中国人
  ... Zhōngguó rén
 13. Image Upload 72Image Upload 74Image Upload 76,Image Upload 78Image Upload 80Image Upload 82Image Upload 84
  认识 你, 我很兴.
  rènshi nǐ, wǒ hěn gāoxìng
 14. Image Upload 86Image Upload 88
  请问
  Qǐng wèn
 15. Image Upload 90Image Upload 92Image Upload 94Image Upload 96?
  这是什么?
  zhè shì shénme?
 16. Image Upload 98Image Upload 100Image Upload 102?
  怎么说?
  ... zěn me shuō?
 17. Image Upload 104Image Upload 106Image Upload 108
  对不起
  duì bu qǐ
 18. Image Upload 110Image Upload 112Image Upload 114Image Upload 116
  我不会说
  wǒ bù huì shuō
 19. Image Upload 118Image Upload 120Image Upload 122
  我不懂
  wǒ bù dǒng
 20. Image Upload 124Image Upload 126Image Upload 128Image Upload 130
  我不知道
  wǒ bù zhī dào
 21. Image Upload 132Image Upload 134Image Upload 136Image Upload 138Image Upload 140
  请再说一遍
  Qǐng zài shuō yí biàn
 22. Image Upload 142Image Upload 144Image Upload 146Image Upload 148Image Upload 150
  我有一个问题
  wǒ yǒu yígè wèntí
 23. Image Upload 152Image Upload 154
  再见
  zài jiàn
Author
liz.kuenstner
ID
24266
Card Set
- Survival Chinese
Description
simplified characters
Updated