Tiord_08

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. omfatte
  include, involve
 2. ta opp, lagrer, sender, behandler
  take, save, send, process
 3. å virke
  fungere,  function, operate, go, work
 4. strømsirkler
  current circuit
 5. materiale /et
  material
 6. takket være mikrobrikkene kan datamaskiner og andre digitale innretninger være små og lette
  innretning
  facility, appliance,
 7. kirurg-en
  surgeon
 8. operasjon
  operation
 9. kan kobles til internett
  connected
 10. antenne
  anten
 11. behøver
  require
 12. plugge
  plug
 13. på stranda
  on the beach
 14. representere
  represent
Author
ID
242299
Card Set
Tiord_08
Description
Ti ord hver dag
Updated
Show Answers