Värderingar

The flashcards below were created by user Ckalle on FreezingBlue Flashcards.

 1. Nämn 4 påståenden om olika idéer om hur man kan och inte kan öka sin lycka
  • Set-point teorin: Den går inte att öka pga avåtergången till den hedoniska basnivån
  • Positiv psykologi: den går att öka genom att ägnasig åt olika ”dygder” (mod, visdom, empati osv)
  • Öka inkomster och levnadsnivå: men det visar sigatt inte fungera särskilt bra
  • Hedonomics:fattabättre beslut, inte skaffa fler saker
 2. Nämn 2 brott mot invarians (avbildningen påverkar trots att den inte skall det)
  • Framing - dö eller överleva
  • Penningillusionen - tar ej hänsyn till inflation vid prisbedömning
 3. Hur kan värderingar definieras?
  Vad kan man säga om definitionen
  • Välfärd i bemärkelse.
  • Objektiv välfärd är inte alltid lika med subjektiv välfärd. (hur man upplever den)
 4. Vad är och hur mäts Objektiv happiness?
  • Hur lycklig en person är ur ett objektivt perspektiv.
  • Mäts genom medelvärdet av en persons hedoniska(njutnings) nivåer under en period
 5. Vad är subjektivt välbefinnande?
  En kognitiv bedömning av tillfredsställelse med livet, hur man själv uppfattar sitt välbefinnande.
 6. Hur kan man mäta subjektivt välbefinnande?
  2 saker
  • 1. Man kan tittar på hur humör och tillfredsställelse i vardagen.
  • 2. Man mäter reaktion och tillfredsställelse när de får reflektera över sitt liv.
 7. Beskriv fokusillusionen
  • Hur lycklig gör din bil dig?
  • Den kanske gör dig lycklig när du tänker på den men hur ofta tänker du på den
 8. Vad är PANS?
  Varför är den dålig?
  En utvärdering av känslor över tid.

  Människor är oförmögna att korrekt aggregera upplevda känslor och sinnesstämningar över tid vilket innebär att sambandet mellan hur en känsloupplevelse upplevdes när den inträffade och hur man minns den är svagt.
 9. Nämn 3 olika bestämningsfaktorer till SVB
  • Psykologiska faktorer: hur vi tänker, självkänsla,personlighet
  • Icke-psykologiska egenskaper: Ålder, kön, civil status, relationer
  • Yttre livsvillkor: Statsskick, var man bor, sysselsättning, ekonomisksituation
 10. Vad kan man säga om tillfredsställelse med livet? (inkomst&SVB)
  Ge exempel
  • Det har med mål att göra.
  • 18 år, pengar spelar ingen roll /spelar roll
  • 45 år,Tjänar bra / inte bra 
  • tillfredsställelse beror på mål
 11. Vad är Affective (mis)forecasting?
  • Hur man kommer känna sig i framtiden.
  • Man överskattar intensiteten men glad ledsen bedöms korrekt.
 12. Ge exempel och förklara vad projektion är?
  • Är man hungrig när man handlar handlar man extra mycket mat. 
  • Man projicerar sitt nuvarande tillstånd på framtida situationer.
 13. Vad är det psykologiska immunförsvaret?
  • Den (omedvetna) tendensen att göradet bästa av ett dåligt utfall som inte gåratt ändra
  • T ex ”Surt sa räven" då han ändå inte kunde nå druvorna där uppe
 14. Vad beskriv Hedonic threadmill?
  När man sprungit några steg i det och lyckats köpa de nya bilen står man sedan kvar på samma ställe och längtar efter den nya båten som man sedan börjar springa för.
 15. Varför är ett ekorrhjul en bra liknelse?
  När nyhetsvärdet försvinner förändras ens värdering av bilen och bilen är inte längre ny utan standard vilket gör att man vill ha något nytt.
 16. Ge exempel på och förklara Peak end teorin
  Kallt vatten i 60 sek vs lite mindre kallt i 90 sek


  Höjdpunkter och upplevelser i slutet av en temporal sekvens får alltför stor vikt,ej rationellt tänkande.
 17. Nämn 3 känslomässiga prognoser
  • Hedonic threadmill
  • Fokusillusionen
  • peak-end rule
 18. När har känslor betydelse för beslut?
  3 saker
  • Oförmåga/hinder för utvärdering av konsekvenser
  • Känslokonsekvenser tydliga
  • Nyttokonsekvenser/kostnader otydliga
 19. Brist på pengar köper dig olycka i mycket kraftigare grad än pengar köper dig lycka. 
  Vilken teori har liknande kurva?
  Prospect teorins kurva
Author
ID
241896
Card Set
Värderingar
Description
Föreläsning 4
Updated
Show Answers