Risk och osäkerhet I

 1. Hur beräknas Förväntad-nytta teorin
  // EU (expected utility)
  • EU (expected utility) = Summan av P*U
  • multiplicera varjeutfalls nytta med dess sannolikhet att inträffa, däreftergenom att addera de beräknade produkterna för varjealternativ och välja det alternativ som har högst summa
 2. S:t Petersburgsspelet/paradoxen
  Vad är paradoxen?
  • För att kunna vinna "hur mycket som helst" måste man satsa "hur mycket som helst" vilket folk inte är villiga att göra.
  • Man betalar även mer än vad man har chans att vinna per spel.
 3. Vem blev känd för sin beskrivning av relationen mellan nytta/lycka och pengar?
  Hur beskrev han relationen?
  • Daniel Bernoulli
  • Image Upload 1
 4. Beskriv förljande
  Additiv nytta regeln 
  Förväntad nytta regeln
  Sjubjektiv nytta regeln
  Flerdimensionell nytta regeln
  • Additiv nytta
  • Ingen/lika risk, addera nyttan
  • Förväntad nytta
  • Olika kända risker, multiplicera sen addera
  • Subjektiv förväntad nytta
  • Okända risker, uppskatta sen * sen addera
  • Flerdimensionell nytta
  • Följ tidigare regler för varje dimension
 5. Vilka antaganden görs i förväntad-nytta teorin?
  3 saker
  • 1. A>B>C då A>C transitivitet 
  • 2.Oberoende mellan sannolikhet och nytta
  • 3.Riskneutralitet (linjär värdefunktion)
 6. Vad krävs för money pump?
  Hur fungerar det?
  • En transitiv relation
  • I praktiken innebär detta att jag som säljare erbjuder dig ett alternativ till första varasom du tycker är lite bättre och som du är villig att betala lite mer för. Så forsätter dettills jag erbjuder dig det första valet och du är beredd att betala mer.
 7. visa risksökande, riskneutral riskaversion
  på en graf
  Vad är Y , X
  • Y= Psykologiskt värde
  • x= pengar
  • Risksökande - konvex 
  • Riskaversion - Konkav 
  • Riskneutral - linjär
 8. Vad är Framing?
  Ge exempel
  • Hur man förhåller sig till ett "uttalande" beroende på hur det formuleras 
  • Medicinen kan bota 40%
  • /
  • Medicinen för 60% är den värdelös
 9. Ge exempel och förklara isolerings effekten
  • Man lånar och sparar samtidigt 
  • Man skapar olika mentala konton istället för att se sina pengar som ett konto och utgå från det
 10. Vad är prospect theory?
  hur skiljer den sig från utility theory?
  Man ser på nytta i form av vinster och försluter alltså avvikelser från referenspunkter.

  Utility använder faktisk total nytta istället för värde alltså hur vi uppfattar nyttan
 11. Beskriv värdefunktionen i Prospekt theory
  • Förluster väger tyngre än vinster
  • +50 > 100-50
  • Y avtar i värde
  • Image Upload 2
 12. Hur påverkar val av referenspunkt hur vi ser på en affär?
  • Aktier 1000 kr
  • Förvänt säljvärde 2000
  • säljvärde 1500

  Vinst 500 / förlust 500
 13. Hur kan man sammanfatta prospekt teorins upptäckter?
  Den känslomässiga svansen vaggar den rationella huden
 14. Vilka följder får prospekt theory? (förlustaversion)
  • Förluster väger tyngst gör att vi vill minimera dem
  • Man föredrar att undvika förluster mot att framför att erhålla vinster
 15. Vad är Endowment Effect?
  Hur kan den förklaras?
  • Köp pris lägre än säljpris.
  • Vi adderar värde när vi äger något


  Som prospect teorin säger värderar vi förluster högre och vi höjer därför säljpriser för att undvika dem
 16. Ge exempel och beskriv Sjunkkostnadseffekten?
  Ett företag bygger en fabrik för 5 milj men behöver spendera mer, man spenderar mer för att de första 5 inte skall vara förlorade trots att det redan är det.

  Sjunkkostnader är spenderade pengar man inte kan få tillbaks. Man tar dock felaktigt hänsyn till dem vid beslut att spendera mer pengar för att inte den första utgiften skall vara förgäves.
 17. Ge exempel på och förklara Certainty effect
  • Lämnar inte sitt jobb för en affärsidé.
  • Man lägger för mycket vikt på säkra beslut i förhållande till osäkra.
 18. Ge exempel på och förklara en Pseudocertainty effect
  • Portföljförvaltning
  • Positiva resultat -  man vill skydda sina vinster genom att minimera risker/osäkerheter 
  • Negativa resultat - man vill ta ikapp förluster genom att ta större risker/osäkerheter
  • Man borde göra tvärt om.
  • En händelse som faktiskt är osäker uppfattas som säker.
Author
Ckalle
ID
241839
Card Set
Risk och osäkerhet I
Description
Föreläsning 3
Updated