Psykologi 1 Bedömningar

 1. Vad används heuristiker till ?
  3 saker
  • Sannolikheter 
  • Frekvenser
  • Predikationer
 2. Beskriv "the cognitive micer"
  Ge exempel
  Vad gör man för Tradeoff
  • Ny information tolkas&klassas efter tidigare
  • Politiker; man placerar dem i existerande fack
  • Kognitivt lättare - Alltid inom etablerat system
 3. Beskriv heuristiker
  3 saker
  • Effektiva mentala genvägar.
  • Sparar tid och ansträngning.
  • Kan leda till biases dvs. systematiskafelbedömningar.
 4. Exempel på olika heuristiker
  3 stycken
  • Tillgänglighet 
  • Representativitet 
  • Förankring & Justering
 5. Vad innebär tillgänglighet?
  Ge exempel
  Vi förlitar i allt för stor grad på information som vi snabbt och lätt kan dra oss till minnes.

  • Hästar och hajar
  • Terrorattentat och bilolyckor i mellanöstern
 6. Vad påverkar informationens tillgänglighet?
  6 saker,
  • Spektakulär
  • Levande
  • Känslomässig
  • Ny 
  • I närheten
 7. Ge exempel på och beskriv Representativitets bias
  • Alla blondiner är dumma
  • Personen/saken representerar/har de egenskaper som är karaktäristiska för gruppen
 8. Ge exempel på representativitet
  3 stycken
  Conjunction, Gamblers, Regression to the mean
 9. Vad är Conjunction Fallacy?
  Ge  exempel
  Feminist bank lina

  • Sannolikheten för A och B kan aldrig vara större än A och B ensamma
  • P(AuB) < P(A) eller P(B)
 10. Vad är Gamblers fallacy?
  Ge exempel
  • Flippa mynt
  • Oberoende sannolikhet
 11. Vad är Regression to the mean?
  Ge exempel
  • Återgång mot medelvärdet
  • Försäljningssiffror
 12. Ge exempel på förklaring till Regression to the mean
  • Prestation = 1+2 (delar)
  • Verklig förmåga 
  • Slump
 13. Ge 3 exempel på följder av Regression to the mean
  • Bestraffning effektiv uppfostran 
  • Nyanställd prestation försämras efter prov
  • Fortsatt bra försäljningsperiod
 14. Vad är de stora talens Lag?
  Ge exempel
  Fler försök > genomsnittet närmar sig medelvärdet
 15. Vad är Base rate?
  Konsekvenser? 
  Ge exempel
  • Representativitet > man bortser från Baserate
  • Advokater och ingenjörer
 16. Varför använder vi Representativitets heuristiken? 
  Ge 2 bra / 2 dåliga antaganden
  • Man antar (ofta korrekt) att ”saker som hänger ihop” ocksåska likna varandra.
  • Enstaka ”exempel” välåterspeglar förhållandena i den övergripande kategorin.
  • Framtiden är inte alltid representativ för de förflutna.
  • Man ser storr korresponden mellan ett urval och en population eller mellan ett utfall och en modell
 17. Vad påverkar Representativitet?
  Nämn 3 faktorer
  • Ju mer specifik en händelse är desto mer representativ upplevs den vara
  • Vi föreställer oss ofta händelser tillsammans meden given orsak
  • En bra story
 18. Vad innebär Förankring och justerings bias?
  Vid bedömning förankrar vi vid ett initialt värde(ankare) och utgår sedan från detta ankare när vi ska göra en senare bedömning. Det har dock visat sig att ofta justerar man inte itillräckligt hög utsträckning från detta ”ankare”.
 19. Vad innebär Förankring och justering och vilka konsekvenser kan detta ge?
  • ”Ankaret” aktiverar information i linje med ankaret vilket senare är mer åtkomligt i minnet
  • Man uppmärksammar information som är lik, men inte olik,”ankaret”
  • Detta kan kraftigt bidra till överkonfidens.
 20. När är man Överkonfident?
  • Om B > A råder överkonfidens
  • A: Hur korrekt är bedömningen?
  • B: Hur säker är man på att bedömning är korrekt?
 21. Vad är  Illusorisk korrelation?
  Ge exempel
  • När två orelaterade variabler upplevs samvariera.
  • Stereotyper som Blondiner är dumma, snälla personer kommer från små städer.
 22. Vad ger upphov till illusorisk korrelation?
  2 saker
  Man överskattar frekvenser.

  Tillgänglighets bias - framträdande par > dumma blondiner (info vi lätt kan dra oss till minnes)

  Representativitets bias - En händelse verkar typisk för en annan händelse > klädstil personlighet
 23. Vad kan man använda Homo Heuristicus till?
  Att bedöma sannolikheter frekvenser och göra prediktioner.
 24. Beskriv 2 olika sätt att se på Homo heuristiks.
  • less is more / Less is less
  • 1.Accuracy-EffortTrade-off:
  • Man byter ut korrekthet mot mindre kognitiv ansträngning
  • 2.Less is More Effect
 25. Vilka idéer bygger Homoheuristiks på?
  3 saker
  • ”Adoptiva verktygslådan” av heuristiker.
  • systematiska fel, ignorerar information.
  • Färre variabler ger mindre varians och därför mindre fel.
 26. Vad gör homo heuristks till en attraktiv modell?
  Nämn 4 fördelar.
  • 1.Anpassningsbar, inte generell.
  • 2. Enkel och fungerar bättre i den osäkra värld vi lever i.
  • 3. Rationaliteten är ECOlogisk, inte logisk.
  • 4. Förre variabler ger mindre varians(fel).
 27. Ge ett exempel på där homo heuristiks visat sig användbart
  • Detroit Millwake folkmängd
  • Tyskland Kanada deltagare
 28. När är less more/less?
  • Säker värld less is less
  • Osäker värld Less is more
 29. Harry Markowitz vem var och hur investerade han sin pension?
  • Fick nobelpris för modern portföljteori
  • Använde intuition heuristik 1/N för sina egena pensions placeringar
Author
Ckalle
ID
241658
Card Set
Psykologi 1 Bedömningar
Description
Allt från föreläsning 1
Updated