Grekerna och de andra bokstäverna

 1. G
  tyngden [N] (mg)
 2. F
  kraft (m*a) [N] (a=accelerationen)
 3. R
  kraftresultanten [N]
 4. KS
  kraftskala  (N/mm) (F/LF) (R/LR)
 5. Xtp Ytp Ztp
  Tyngdpunkten i X- Y- och Z-led

  • tyngdpunkt area i x-led Xtp=Σ(A*x)/ΣA
  • tyngdpunkt massa i x-led Xtp= Σ(m*x)/Σm
  • Ytp triangel = h/3
 6. a
  momentarm, hävarm
 7. M
  moment (F*a) [Nmm]
 8. m
  massa [kg] (ρ*V)
 9. ρ
  densitet ro (rå) (m/V)
 10. s
  sträcka [m]

  • 0. (v*t)
  • 1. (vm*t)
 11. v
  hastighet [m/s]

  0. (s/t)
 12. t
  tiden [s] (v*t)
 13. medför
 14. a
  • acceleration [m/s2]   
  • konstant accelerationImage Upload 1
 15. vm
  medelhastighet   [m/s] (v0+v)/2
 16. W
  • arbete [Nm]  (F*s)
  • ökande W1-2 = ((F2*s2)/2)
 17. Wläges
  • Lägesenergi (mgh)
  • (Wläges2 =W1+mgh)
 18. Wrörelse
  • rörelseenergi (mgh)
  • (Wrörelse2 =W1+mgh)
 19. P
  Effekt [W] (w/t) (Nm/s) (J/s)
 20. μ
  • Friktion mu "My"
  • μv vilofriktionstal
  • μg glidfriktionstal
  • fuf (Ffr=μ*N)
 21. ε (vid friktion)
  • friktionsvinkel epsilon[°]
  • ε ligger mellan N och R, där R är resultanten av N och Ffr
  • cos ε = N/R
  • sin ε = Ffr/R
  • tan ε = sin ε/cos ε = (Ffr/R)/(N/R)
 22. σ
  • Spänning (vid drag- och tryck-kraft) sigma  [Pa] (F/A) (N/m2)
  • σd dragspänning
  • σt tryckspänning
 23. ε (vid dragkraft)
  töjning, relativa förlängningen [-] (δ/L)
 24. δ
  Förlängning delta ( ε*L)
 25. E (vid tryckkraft)
  • elasticitetsmodulen
  • Hookes lag : (σ = E*ε)
  • E för stål = 210'000 N/mm2
 26. Q
  S*A*L*g
 27. η
  • verkningsgrad eta (Wnyttig/Wtillfört)
  • (Pnyttig/Ptillförd)
 28. p
  • rörelsemängd (m*v)
  • röreslemängden är konstant i ett slutet system
 29. I
  impuls (F*t)
 30. E (uppvärmning)
  energi [J] (c*m*ΔT)
 31. c
  • ett ämnes specifika värmekapacitet
  • (J/kg*grad)
 32. cs, ck
  • smältentalpikonstant, ångbildningsentalpikonstant
  • (E= ck*m)
 33. P
  • tryck  (N/A) [Pa] (N/m2)
  • vätsketryck (P=ρ*g*h)
  • Arkimedes princip
  • (Flyft=Gundanträngd vätska=ρ*V*g)
Author
Glitterdust
ID
241206
Card Set
Grekerna och de andra bokstäverna
Description
fysik - grekiska bokstäver i formler
Updated