I morge-s9-s10.txt

 1. en skolebenk
  a school bench
 2. friste
  tempt
 3. andre sysler
  other pursuits
 4. skolegang
  school attendance
 5. det er lurt
  it is wise
 6. interessant arbeid
  interesting work
 7. alt ærlig arbeid
  All honest work
 8. verdifullt enn et annet
  valuable than another
 9. det tør likevel påstå at
  that dares assert that
 10. øker med utdannelsen
  increases with education
 11. evner, anlegg og interesser
  talents, abilities and interests
 12. få til oppdage latenter, lidenskaper
  Get to detect latent passions
 13. forskring mot arbeidledighet
  the insurance against unemployment
 14. et krav
  q requirement
 15. utføre jobben
  perform the job
 16. få arbeid uten utdannelse
  get work without education
 17. du kan skaffe deg
  You can obtain
 18. ufaglærte
  unskilled
 19. en verdi å ha kunnskap
  a value to have knowledge
 20. løse problemer analytisk
  solve problems analytically
 21. forstå sammenhenger i samfunnet
  understand the contexts in society
 22. å mestre
  coping
 23. gå dypt i problemstilling
  go deep in the topic
 24. bearbeide infromasjon
  process date information
 25. arbeide både selvstendig eller sammen med andre
  work independently or together with other
 26. studietiden
  studies
 27. den morsomste perioden
  the funniest period
 28. fagets skyld
  the subject matter
 29. treffe likesinnede
  meet like-minded
 30. knytte vennskap
  the friendships
 31. en god døråpner
  a good opener
 32. friår
  sabbatical
 33. føle givende og bortkastet
  feel rewarding and waste
 34. innebære å tjene penger
  involve making money
 35. grovt sett
  roughly
 36. stort sett
  mostly
 37. fremfor jobb
  rather than job
 38. verden dreier seg om mer enn å ha dyrere bil en naboen
  the world is about more than having expensive car is a neighbor
 39. et harmonisk liv
  a harmonious life
 40. fremfor å tjene store penger på et arbeid du finner meningløst
  rather than to earn big money on a work you will find pointless
Author
caman
ID
240801
Card Set
I morge-s9-s10.txt
Description
Jobb
Updated