Radio_01

 1. sikkerhetmessig problemene
  security-related issues
 2. slite med
  struggle with
 3. konsekvenser
  consequences
 4. kalkulere værendring
  calculate changes in weather
 5. dirigere
  direct
 6. tenning
  ignition
 7. dirigere tenning i bilen
  direct ignition in the car
 8. anvendelser
  applications
 9. rettelser skjer på skjerm
  corrections happening on screen
 10. tekstbehandling
  Word Processing
 11. fortrenge
  displace
 12. bærbar pc
  Laptop
 13. innebygge
  embed
 14. belyse
  illuminate
 15. nedtegne
  record the
 16. bringe et skritt nærere det fullendte
  bringing a step closer the consummate
 17. å skue inn i framtida
  to look into the future
 18. bli satt i drift
  be put into operation
 19. æra
  era
 20. forsterke
  reinforce
 21. strømmer
  flows
 22. behovet for å finne en erstatter til radiorøret ble derfor stort
  the need to find a replacement for radio handset was therefore large
 23. en intens forskning
  an intense research
 24. havldelere
  havldelere
 25. radiorørs korte levetid
  vacuum tubes short life
 26. utskiftning
  replacement
 27. målrette
  target
 28. bryteregenskapen
  switching property
 29. kan mulig å regulere mellom to spenningstilstander
  can be possible to adjust between two voltage states
 30. i datateknikken baseres alt på digitalteknikk
  in computer science based on all digital technology
 31. som er elektronikk med signaler som er enten en eller null
  that is electronics for signals is either one or zero
 32. tilsvarende til høy eller lav spenninger
  corresponding to high or low voltages
 33. kom på markedet tidlig på 1950-tallet
  came on the market in the early 1950s
 34. lansere/ lansert
  launch / launch
Author
caman
ID
240009
Card Set
Radio_01
Description
Ti ord hverdag
Updated