Reiniging en desinfectie

The flashcards below were created by user g00gler on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is de definitie van reiniging?
  • Het verwijderen van vuil en (on)zichtbaar organisch materiaal van objecten om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven, vermeerderen en worden verspreid.
 2. Wat is de definitie van desinfectie?
  • De irreversible inactivering/reductie van micro-organismen op levenloze oppervlakken, alsmede op intacte huid en slijmvliezen, tot een aanvaardbaar geacht niveau.
 3. Wat is de definitie van sterilisatie?
  • Een proces dat alle micro-organismen op of in een voorwerp doodt of inactiveert, zodanig dat de kans op aanwezigheid van levende organismen per gesteriliseerde eenheid kleiner is dan 1 op 106.
 4. Wanneer is sterilisatie verplicht?
  - Kritisch

  • Hoog risico

  • Steriele organen en lichaamsholten
 5. Wanneer is desinfectie verplicht?
  Semi-kritisch

  • Lager risico

  • Niet intacte huid en slijmvliezen
 6. Wanneer is reiniging verplicht?
  Niet-kritisch

  • ‘Geen’ risico

  • Intacte huid

  • Oppervlakken
 7. Welke factoren zijn van invloed op desinfectie?
  Image Upload 1
Author
ID
239701
Card Set
Reiniging en desinfectie
Description
Rijtjes
Updated
Show Answers