Fedtsyrer

 1. Hvad består mættede fedtsyrer af?
  Mættede fedtsyrer består udelukkende af enkeltbindinger (Derfor additionsreaktion)
 2. Hvad består umættede fedtsyrer af?
  Kulstofkæden består af en eller flere dobbeltbindinger.
 3. Hvilke to "under kategorier" kan umættede fedtsyrer inddeles i?
  Monoumættede og polyumættede.
 4. Er Butansyre og Hexansyre, mættede eller umættede fedtsyrer?
  Mættede fedtsyrer.
 5. Hvad består fedtsyrer af?
  Består af lange kæder af kulstofatomer og har en carboxylsyregruppe (-COOH) i den ene ende.
 6. Hvad er frie fedtsyrer?
  Frie fedtsyrer er bundet til proteiner, på grund af deres uopløselighed i vand.
 7. På grund af isomerier kan umættede fedtsyrer forkomme som?
  Cis- eller trans-fedtsyrer.
Author
juli2191
ID
239213
Card Set
Fedtsyrer
Description
3yBT - Kort om fedtsyrer
Updated