jap 101 chp 3 verbs

 1. arimasu
  (to) be held, have
 2. ikimasu
  to go
 3. kaerimasu
  (to) return, (to) go home
 4. nomimasu
  (to) drink ~nomu
 5. hairimasu
  (to) take a bath ~hairu
 6. yomimasu
  (to) read ~yomu
 7. abimasu
  to take (shower on) ~abumasu
 8. okimasu
  (to) get up; wake up ~okiru
 9. tabemasu
  (to) eat ~toberu
 10. nimasu
  (to) go to bed ~neru
 11. mimasu
  (to see), watch ~meru
Author
dmon808
ID
237331
Card Set
jap 101 chp 3 verbs
Description
japanese 101 verbs
Updated