AJS_03

 1. odpoledne
  afternoon
 2. již, už
  already
 3. postel, lůžko
  bed
 4. ložnice
  bedroom
 5. začít
  begin
 6. snídaně
  breakfast
 7. snídat (have bez got)
  have breakfast
 8. bratr
  brother
 9. jídelna (závodní, školní)
  canteen
 10. kino, biograf
  cinema
 11. vrátit se
  come back
 12. dělat
  do, 3.osoba does
 13. oblečený
  dressed
 14. konec, zakončení
  ending
 15. večer
  evening
 16. každý (samostatně)
  everybody
 17. kromě mě, vyjma mě
  except me
 18. film
  film
 19. končit
  finish
 20. od, z
  from
 21. vstávat
  get up
 22. obléknout
  get dressed
 23. vyjít (si) ven
  go, go out
 24. půl
  half
 25. půl třetí
  half past two
 26. domů (směr)
  home
 27. domácí příprava, domácí úkol(y)
  homework, jen j.č.
 28. mít naspěch, pospíchat
  hurry, be in a hurry
 29. zajímavý
  interesting
 30. polibek
  kiss
 31. kuchyně
  kitchen
 32. pozdě
  late
 33. učit se, dovědět se
  learn
 34. dopis
  letter
 35. obývací pokoj
  living room
 36. dlouhý
  long
 37. oběd
  lunch
 38. obedvat (have bez got)
  have lunch
 39. dělat
  make
 40. (u)vařit, připravit snídani, oběd, čaj
  make breakfast, lunch, tea
 41. vyrobeno v
  made in
 42. schůze, schůzka
  meeting
 43. čtvrť, sousedství, okolí
  neighbourhood
 44. noviny
  newspaper, j.č.
 45. kancelář
  office
 46. přesčas
  overtime
 47. po, půl, čtvrt
  past, viz half, quarter
 48. přítel, s nímž si dopisujeme
  pen friend
 49. čtvrt
  quarter
 50. čtvrt na tři
  a quarter past two
 51. tři čtvrti na dvě
  a quarter to two
 52. číst
  read
 53. sestra
  sister
 54. mluvit
  speak
 55. příběh
  story
 56. čaj, svačina
  tea
 57. svačit (have bez got)
  have tea
 58. učebnice
  textbook
 59. myslit na něco
  think about st
 60. dnes večer
  tonight
 61. příliš
  too
 62. televize
  TV, zkratka pro television
 63. čekat na někoho, na něco
  wait for sb, st
 64. dívat se na televizi
  watch TV
 65. cesta
  way
 66. pracovat
  work
 67. psát
  write
 68. Spojené státy
  the United States
 69. ráno, odpoledne (příslovečné určení)
  in the morning, in the afternoon
 70. Jak se ten film jmenuje?
  What`s the name of the film?
 71. Už leží, už je v posteli.
  He`s in bed already.
 72. Je to (tam) daleko.
  It`s a long way.
 73. Probíráme třetí lekci.
  We`re on Lesson Three
 74. psát dopis anglicky
  write a letter in English
 75. Opozdila se.
  She`s late.
 76. Je Angličan.
  He`s English.
 77. Je pět
  It`s five
 78. čtvrt na šest
  a quarter past five
 79. půl šesté
  half past five
 80. tři čtvrti na šest
  a quarter to six
 81. za pět minut šest
  five to six
 82. pět minut po šesté, je šest a pět minut
  five past six
Author
pietro8
ID
237030
Card Set
AJS_03
Description
AJS_03
Updated