Els éssers vius es reproduïxen

 1. Com s'anomenen els individus que es reproduïxen?
  Progenitors.
 2. Com s'anomenen els individus que resulten de la reproducció i que tenen les característiques del progenitors?
  Descendents o cries.
 3. Tipus de reproducció:
  Asexual i sexual.
 4. Descriu la reproducció asexual.
  En la reproducció asexual només intervé un individu, els descendents són idèntics a aquest.
 5. Tipus de reproducció asexual:
  • - Éssers unicel·lulars: l'única cèl·lula que tenen es dividix en dues.
  • - Invertebrats senzills: es forma una gemma sobre el progenitor i finalment es desprén.
  • - Moltes plantes: a partir d'una arrel o espores poden originar plantes noves.
 6. Descriu la reproducció sexual.
  En la reproducció sexual intervenen dos individus, l'un forma les cèl·lules reproductores femenines, i l'altre les masculines.
 7. Fases de la reproducció sexual.
  • - La formació de les cèl·lules reproductores (gàmetes) femenins i masculins a partir dels òrgans reproductors.
  • - La fecundació o unió d'un gàmeta masculí i d'un gàmeta femení per a formar un zigot.
  • - El desenvolupament del zigot, que origina el descentent amb característiques dels dos progenitors.
 8. Com realitzen els animals la reproducció sexual?
  Mitjançant els òrgans reproductors masculins dels mascles i femenins de les femelles.
 9. Què és un individu hermafrodita?
  Un individu que té òrgans reproductors masculí i femení.
 10. Com s'anomenen els òrgans reproductors femenins i masculins dels animals?
  Ovaris, que produïxen òvuls, i testicles, que produïxen espermatozoides.
 11. Com pot ser la fecundació:
  • - Externa: l'òvul i l'espermatozoide s'unixen fora del òrgan reproductor femení.
  • - Interna: l'òvul i l'espermatozoide s'unixen dins del òrgan reproductor femení.
 12. Tipus de desenvolumanent de l'embrió:
  • - Dins d'un ou (ovípar). L'embrió s'alimenta de les sustàncies nutritives de l'ou. El naixement s'anomena eclosió.
  • - Dins de l'aparell reproductor femení (vivípar). L'embrió s'alimenta del cos de la mare. El naixement s'anomena part.
 13. Quins són els òrgans reproductors de la majoria de les plantes?
  Les flors.
 14. Com s'anomenen les plantes que tenen flors i produïxen llavors?
  Espermatòfits.
 15. Parts d'una flor:
  • - El pistil: És la part femenina de la flor. A l'interior (ovari) es troben els òvuls.
  • - Els estams: Són la part masculina de la flor. Als extrems (anteres) es formen els grans de pol·len.
  • - El calze: Conjunt de fulletes (sèpals) que protegixen el pistil.
  • - La corol·la: Conjunt de fulles (pètals) que envolten la flor.
 16. Tipus de flors:
  • - Flors unisexuals: Són les que només tenen estams en les flors masculines o pistil en les femenines.
  • - Flors hermafrodites: Són les que tenen estams i pistil.
 17. ¿Quines són les fases de la reproducció sexual en els espermatòfits?
  Pol·linizació i fecundació, formació del fruit i la llavor i germinació de la llavor.
 18. ¿Què és la pol·linizació?
  És el viatge dels grans de pol·len des dels estams d'una flor al pistil d'una altra.
 19. Per què mitjans es produïx la pol·linizació?
  • - Els insectes: al posar-se en una flor se li apeguen els grans de pol·len i es desprenen al posar-se en una altra.
  • - El vent: arranca els grans de pol·len dels estams d'una flor fins al pistil d'una altra.
 20. ¿Què és la fecundació?
  És la unió dels gàmetes masculins que tenen els grans de pol·len i els òvuls de l'interior del pistil. Produint un zigot, que després origina l'embrió.
 21. Descriu la formació del fruit i la llavor:
  • - Després de la fecundació, la flor perd els estams i la corol·la, i el pistil forma el fruit.
  • - Dins del fruit, l'embrió queda envoltat per una càpsula amb sustàncies nutritives, anomenada llavor.
 22. Descriu la germinació de la llavor:
  Quan la llavor queda soterrada i troba l'humitat i temperatura adecuades, trenca la càpsula (germina), l'embrió es desenvolupa i forma arrels i fulles d'una planta nova.
Author
Elister
ID
236998
Card Set
Els éssers vius es reproduïxen
Description
Els éssers vius es reproduïxen.
Updated