AJ nejen 6 lekce

The flashcards below were created by user pietro8 on FreezingBlue Flashcards.

 1. postel
  bed
 2. přestávka
  break (breɪk)
 3. právě teď
  just now
 4. ležet v posteli
  be in bed
 5. úředník
  clerk (klɑːk)
 6. bankovní úředník
  bank clerk (bæŋk)
 7. hodiny
  clock
 8. sedm hodin
  7 o'clock
 9. šálek
  cup
 10. dělat
  do
 11. česný, raný, brzy, časně
  early (ˈɜːli) near the beginning of a period of time, the early morning my earliest memories the early 1990s
 12. osm
  eight
 13. móda, módní
  fashion (ˈfæʃn)
 14. francouština, francouský, francousky
  French
 15. jít, jet
  go (ɡəʊ)
 16. domov, domů
  home (həʊm)
 17. právě, zrovna
  just (dʒʌst) This jacket is just my size You're just in time. She looks just like her mother. Can I help you? No thanks, I'm just looking (= in a shop/store)
 18. kuchyně
  kitchen (ˈkɪtʃɪn) She's in the kitchen We ate at the kitchen table
 19. plést
  knit
 20. učit se
  learn (lɜːn)
 21. odejít, odjet, opustit, nechat (inf - pt - pp)
  leave - left - left (liːv - left - left) Leave the dishes - I'll do them later. The plane leaves Heathrow at 12.35. She's leaving him for another man.
 22. dělat, vyrábět
  make (meɪk)
 23. noviny
  newspaper (ˈnjuːzpeɪpə(r))
 24. devět
  nine
 25. předložka odpovídající 2. pádu
  of
 26. šálek čaje
  cup of tea
 27. kancelář
  office
 28. papír, noviny (hovorově)
  paper (ˈpeɪpə(r))
 29. pulovr, svetr
  pullover (ˈpʊləʊvə(r))
 30. číst
  read (riːd)
 31. sedm
  seven
 32. šest
  six
 33. ještě, stále
  still Mum, I'm still hungry! Do you still live at the same address?
 34. čaj
  tea
 35. televize
  television ˈtelɪəˌvɪʒən
 36. deset
  ten
 37. čas
  time
 38. do, k, ke
  to
 39. dnes
  today
 40. slovníček
  vocabulary book vəˈkæbjələri your active vocabulary(= the words that you use) your passive vocabulary(= the words that you understand but don't use) Reading will increase your vocabulary.
 41. mýt (se) prát (prádlo)
  wash wɒʃ to wash the car to wash your hands Wash the fruit thoroughly before eating.
 42. mýt nádobí
  wash up do the dishes - to wash plates, glasses, etc. after a meal (North American English) to wash your face and handsGo and get washed up.
 43. pozorovat, dívat se na (něco)
  watch wɒtʃ to watch television/a football game Would you like to play? No thanks- I'll just watch Watch your bag - there are thieves around.
 44. pracovat, fungovat, práce
  work
 45. psát
  write
 46. spisovatel/ka
  writer
 47. Kolik je hodin, prosím vás?
  What's the time, please?
 48. Je pět hodin.
  It's five o'clock.
 49. V kolik hodin musíte odejít?
  What time must you leave?
 50. Musím odejít v šest.
  I must leave at six.
 51. Nemám teď čas.
  I haven't got time now.
 52. Nechte to tady, prosím
  Leave it here, please.
 53. Jan leží. (je v posteli)
  John's in bad.
 54. Jana je v práci.
  Jane's at work.
 55. Chlapi jsou ve škole.
  The boys are at school.
 56. Petr je doma.
  Peter's at home.
 57. Jdete domů? prubehovy čas
  Are you going home?
 58. Kam jdeš?
  Where are you going?
 59. Jdeme do kina.
  We're going to the cinema.
 60. Jedou do Anglie.
  They're going to England.
 61. zítra večer
  tomorrow evening
 62. Ty se nedíváš (teď)
  You aren't looking
 63. Co děláš zítra?
  What are you doing tomorrow?
 64. Co děláš (teď)?
  What are you doing?
 65. Jdu do práce
  I'm going to work.
 66. Dívají se na televizi.
  They're watching television.
 67. Pracuješ nyní?
  Are you working now?
 68. Ne, mám volno
  No, I'm free.
 69. Je to funkční?
  Is it working?
 70. Proč to není funkční?
  Why isn't it working?
 71. Nefunguje to
  It isn't working.
 72. být v posteli (ležet v posteli)
  be in bed
 73. být v práci (pracovat)
  be at work
 74. jít do školy
  go to school
 75. jít do práce
  go to work
 76. jít spát
  go to bad
 77. jít domů
  go home (bez TO)
 78. Ona je v kuchyni
  She's in the kitchen
 79. odejít, odjet, odletět (inf - pt - pp)
  leave - left - left
 80. Odjíždím do práce.
  I'm leaving for work Pokud odcházíte nebo odjíždíte někam, použijete předložku FOR, nikoli TO
 81. Odcházím z domu.
  I'm leaving home odcházíte nebo odjíždíte odněkud, nepoužívá se většinou žádná předložka
 82. odejít z domova
  leave home
 83. V kolik odcházíš (odjíždíš, odlétáš)?
  What time are you leaving?
 84. Odjíždím (odlétám) do Paříže příští víkend.
  I'm leaving for Paris next weekend.
 85. Můžeš odejít?
  Can you leave?
 86. Naše letadlo odlétá v jednu odpoledne.
  Our plane leaves at 1 pm.
 87. jet do Londýna
  go to London
 88. přijet z Lodnýna
  come from London
 89. Odjíždím do Londýna příští týden.
  I'm leaving for London next week.
 90. V kolik odcházíš do školy?
  What time do you leave for school?
 91. Opustila Londýna po měsíci.
  She left London after a month.
 92. Obvykle odchází z práce v 5.
  She usually leaves work at 5.
 93. V kolik odcházíš z domu?
  What time do you leave home?
 94. V kolik odcházíš do práce?
  What time do you leave for work?
 95. V kolik odcházíš z domu do práce?
  What time do you leave home for work?
Author
ID
236963
Card Set
AJ nejen 6 lekce
Description
AJ nejen 6 lekce
Updated
Show Answers