AJ nejen 5 lekce

 1. předmětový tvar od we
  us (ʌs)
 2. předmětový tvar od he
  him (hɪm)
 3. předmětový tvar od I
  me
 4. předmětový tvar od they
  them (ðem)
 5. adresa
  address (ə'dres)
 6. Anglie
  England (ɪŋglənd)
 7. diář
  diary (daɪərɪ)
 8. docela, celkem (stupňovatelná příd. jm.)
  quite (kwaɪt) He plays quite well I quite like opera (quite big/good/cold/warm/interesting)
 9. zcela, úplně (nestupňovatelná příd. jm.)
  quite (kwaɪt)
 10. doma
  at home (æt hoʊm)
 11. domov
  home (hoʊm)
 12. dovnitř
  into (ɪntʊ)
 13. do//kam?
  into (ɪntʊ)
 14. dát (někomu něco)
  give (gɪv)
 15. dát (něco někam)
  put - put - have put (pʊt) He put the coffee on the table. Where did you put the programmes?
 16. položit
  put (pʊt)
 17. dělat si starosti s
  worry about he worriesˈwʌriz worried ˈwʌrid (wʌrɪ ə'baʊt) Don't worry about me, I'll be fine. Don't worry too much about it. She worries a lot about crime.
 18. dívat se
  look (lʊk) I looked in the mirror to see if my tie was straight
 19. vypadat
  look (lʊk)
 20. hrát v.
  play (pleɪ)
 21. hra n.
  play (pleɪ)
 22. hudba
  music (mju:zɪk)
 23. jen
  only (əʊnlɪ)
 24. pouze
  only (əʊnlɪ)
 25. jistě, ovšem, určitě
  certainly (sɜ:tnlɪ)
 26. jistě
  certainly (sɜ:tnlɪ)
 27. ovšem
  certainly (sɜ:tnlɪ)
 28. určitě
  certainly (sɜ:tnlɪ)
 29. kino
  cinema (sɪnəmə)
 30. konferenční stolek
  coffee table (kɒfi teɪbl)
 31. květina
  flower (flaʊə)
 32. káva
  coffee (kɒfi)
 33. mluvit
  speak (spi:k)
 34. mohu, smím
  I may (meɪ)
 35. mohu, umím
  I can (aɪ kæn)
 36. musím
  I must (aɪ mʌst)
 37. nabídnout
  offer (ɒfər)
 38. nazdar
  hello (hə'ləʊ)
 39. nemusím (není potřeba) (není povinnost)
  I don't need to I don't have to I need not I needn't I don't need to (není potřeba) I don't have to (není povinnost) I need not (málo používané) I needn't (málo používané)
 40. nesmím
  I must not I mustn't (aɪ 'mʌsənt)
 41. návštěvník
  visitor (vɪzətɜər)
 42. host
  visitor (vɪzətɜər)
 43. něco
  something (sʌmθɪŋ)
 44. o //někom
  about (ə'baʊt)
 45. o //něčem
  about (ə'baʊt)
 46. opatrný
  careful (keəfʊl)
 47. pečlivý
  careful ˈkeəfl
 48. ovšem
  of course (ɒv kɔ:s)
 49. přirozeně
  of course (ɒv kɔ:s)
 50. pivo
  beer (bɪər)
 51. podívat se na
  have a look at (hæv ə lʊk æt)
 52. pomáhat
  help
 53. posadit se
  sit down (sɪt daʊn)
 54. potřebovat
  need (ni:d)
 55. používat
  use (ju:s)
 56. pro
  for (fɔ:r)
 57. prosím
  please (pli:z)
 58. pít
  drink (drɪŋk)
 59. pití
  drink (drɪŋk)
 60. přijít
  come (kʌm)
 61. přinést
  bring (brɪŋ)
 62. s, se
  with (wɪð)
 63. sedět
  sit (sɪt)
 64. sendvič
  sandwich (sændwɪtʃ)
 65. sklo
  glass (glɑ:s)
 66. sklenice
  glass (glɑ:s)
 67. slovo
  word (wɜ:d)
 68. svobodný, volný, bezplatný
  free (fri:)
 69. svobodný
  free (fri:)
 70. volný
  free (fri:)
 71. bezplatný
  free (fri:)
 72. telefonovat
  phone (fəʊn)
 73. telefon
  phone (fəʊn)
 74. těší mě (při představování)
  how do you do (haʊ du: ju: du:)
 75. večer
  evening (i:vnɪŋ)
 76. večer (kdy?)
  in the evening (ɪn ðə i:vnɪŋ)
 77. vstoupit
  come in (kʌm ɪn)
 78. víno
  wine (waɪn)
 79. vítáme vás u nás
  welcome to our place (welkəm tu aʊə pleɪs)
 80. zapomenout
  forget (fə'get)
 81. zítra
  tomorrow (tə'mɒroʊ)
 82. říci
  say (seɪ)
 83. nesmím zapomenout
  I mustn't forget ('mʌsənt)
 84. Pojďte prosím dál a posaďte se.
  Come in and sit down, please.
 85. Umíte dobře anglicky?
  Can you speak English well?
 86. Umí anglicky docela dobře.
  He can speak English quite well.
 87. Můžete mi prosím vás pomoci?
  Can you help me, please?
 88. Mohu si od vás zatelefonovat?
  May I use your phone?
 89. Můžeme se na to podívat?
  Can we have a look at it?
 90. Jistě. Ovšem.
  Centainly. Of course.
 91. Mohu si vzít ten časopis?
  May (can) I have this magazine?
 92. Prosím. (vezměte si ho)
  You're welcome.
 93. Nemusíte si dělat starosti.
  You needn't worry.
 94. dobrá
  OK
 95. Řekněte to anglicky.
  Say it in English.
 96. Jak se to řekne anglicky?
  What is it English?
 97. Je v kině.
  She's at the cinema.
 98. Přijděte ráno.
  Come in the morning.
 99. Mohu přijít večer.
  I can come in the evening.
 100. Jaký máte program na zítra?
  What have you got on for tomorrow?
 101. Máme hosty.
  We've got visitors.
 102. Zítra mám volno.
  I'm free tomorrow.
 103. Vezměte si sendvič.
  Have a sandwich.
 104. Pivo? Ano, prosím.
  Beer? Yes, please.
 105. Víno? Děkuji nechci.
  Wine? No, thank you.
 106. Velice vám děkuji.
  Thank you very much.
 107. Je angličan.
  He's English.
 108. Je češka.
  She's Czech.
 109. tichý
  quiet (ˈkwaɪət) Her quiet voice He went very quiet
 110. buď tichý
  Be quiet
 111. zcela (naprosto) odlišný
  quite different
 112. zcela správně
  quite correct
 113. zcela (úplně) plná
  quite full fʊl
 114. zcela (úplně) zamrzlé
  quite frozen ˈfrəʊzn
 115. byl to úplně nejhorší hotel ve kterém jsem kdy byl
  It was quite the worst hotel I'd ever stayed in
 116. On je docela dobrý hráč na kytaru
  He's quite a good guitar player člen následuje až PO slovíčku QUITE
 117. docela dobrý - špatný
  quite good - quite bad
 118. docela šťastný - smutný
  quite happy - quite sad
 119. Večeře byla docela (celkem) dobrá.
  The dinner was quite good
 120. Byla to docela (celkem) dobrá večeře.
  It was quite a good dinner
 121. Jsem po výletě docela unaven.
  I am quite tired after the trip
 122. Je docela dobrá hráčka tenisu.
  She's quite a good tennis player
 123. Docela (ti) rozumím.
  I quite understand
 124. Je to docela možné.
  It's quite possible
 125. Jsem si docela / zcela jist.
  I'm quite sure
 126. tichý (klidný) adj. ticho (klid) n.
  QUIET (ˈkwaɪət)
 127. tiché (klidné) místo
  a quiet place
 128. tichý člověk
  a quiet person
 129. tichá hudba
  a quiet music
 130. Je to tiché (klidné) místo.
  It's a quiet place
 131. Potřebuji zde trochu klidu
  I need some quiet here
 132. tichý (klidný)
  quiet

  ˈkwaɪət
 133. tišší (klidnější)
  quieter
 134. nejtišší (nejklidnější)
  (the) quietest
 135. tiše (klidně) adv.
  quietly
 136. docela tiše
  QUITE QUIETLY
 137. docela tichý
  QUITE QUIET
 138. Musím mu dát moji adresu
  I must give him my address.
 139. místo
  place
 140. dát někam
  put
 141. dát někomu
  give
 142. dej (postav) to na stůl
  put it on the table
 143. dej mi svoji adresu
  give me your address
 144. podívat se
  have a look to look at something
 145. dívat se na
  look at (sth/sb)
 146. Podívej se na můj nový stůl. Líbí se ti?
  Look at my new desk. Do you like it?
 147. Musím studovat anglinu (musím, protože chci)
  I must study English.
 148. MUSET - vyjadřuje vůli mluvčího
  must
 149. Musíš umýt nádobí (musíš, protože JÁ chci)
  You must wash the dishes.
 150. Mé děti musí studovat medicínu
  (Já i manželka jsme doktoři, to by v tom byl čert aby i naše děti nebyly!)
  My children must study medicine.
 151. MUSET - vyjadřuje vůli třetí strany, vyjadřuje povinnost vyplývající z nějakého pravidla
  have to
 152. Musím studovat anglinu
  (musím, protože rodiče mě nutí...mně se ale ani moc nechce)
  I have to study English.
 153. Musíš umýt nádobí
  (musíš, protože táta ti to nakázal...mně osobně je to jedno)
  You have to wash the dishes.
 154. dělat si starosti, mít obavy, trápit se
  worry
 155. Nedělej si starosti
  Don't worry
 156. Nedělej si s tím starosti. Netrap se tím.
  Don't worry about it.
 157. Jenom klid!
  Take it easy!
Author
pietro8
ID
236962
Card Set
AJ nejen 5 lekce
Description
angličtina nejen pro samouky
Updated