500 key

 1. abstract
  adj lý thuyết, ko rõ ràng
 2. abstruse
  adj khó hiểu
 3. accolade
  n sự tán tụng
 4. acclaim
  • v hoan hô
  • note acclaimation # acclimation
 5. acquiescent
  adj miễn cưỡng đồng ý
 6. affirmation
  • n sự xác nhận, phê chuẩn
  • v affirm
 7. alienate
  • v làm cho xa lánh
  • n alien, alienation
 8. ambidextrous
  adj thuận cả 2 tay
 9. amity
  n tình bạn
 10. amorphous
  adj ko có h/dạng xđịnh
 11. anarchy
  • n hỗn loạn
  • n anarchist (ng chủ trg vô c.phủ)
 12. antagonistic
  • adj đối nghịch, trái ngc
  • v antagonize
 13. apex
  n đỉnh
 14. appease
  • v làm cho khuây khỏa
  • n appeasement
 15. ascendance
  n sự thống trị
 16. assail
  • v tấn công (=smanh or lời)
  • adj assailable n assailant
 17. assuage
  v làm dịu, giải khuây
 18. auspicious
  adj có lợi trg tg lai
 19. effusive
  dạt dào (t.cảm)
 20. extrapolate
  đưa ra k.luận qua ngoại suy
 21. insinuate
  nói bóng gió, ám chỉ
 22. acumen
  sự nhạy bén, nhạy cảm
 23. circumspect
  thận trọng
 24. prospectus
  giấy quảng cáo, cáo bạch
 25. convoluted
  complex
 26. disaffected
  ko = lòng, bất mãn/ ko trung thành
 27. inscrutable
  khó hiểu
 28. staid
  nghiêm túc
 29. cosmopolitan
  thuộc toàn t.giới
 30. derivative
  n thứ phát sinh ra từ thứ khác
 31. gaffe
  câu nói hớ, lỗi mồm
 32. relinquish
  từ bỏ, thôi ko làm
 33. renounce
  từ bỏ, ko thừa nhận
 34. contiguous
  tiếp cận
 35. conciliatory
  hòa giải
 36. reconcile
  hòa giải, điều hòa, làm hòa thuận
 37. belie
  v gây ấn tượng sai
 38. benediction
  n phúc lành
 39. benign
  adj nhân từ, tốt bụng
 40. bequeath
  • v để lại, truyền lại
  • n bequeathal (di vật), n bequest (sự để lại)
 41. blight
  n bệnh, dịch lớn
 42. bolster
  v ủng hộ, bênh vực, giúp đỡ
 43. bombast
  n lời/giọng khoa trương
 44. bumptious
  adj tự phụ, tự mãn
 45. capacious
  adj rộng, to lớn, chứa dc nhiều
 46. censure
  v chỉ trích, phê bình
 47. chasten
  v trừng phạt, trừng trị, uốn nắn
 48. chastise
  v mắng mỏ, trừng phạt, trừng trị
 49. choler
  n sự tức giận
 50. clemency
  n nhân từ (mercy)
 51. coalesce
  v hợp nhất, thống nhất
 52. cloister
  n sự/nơi xa cách, biệt lập
 53. compliant
  • adj phục tùng
  • v comply n compliance
 54. composure
  • n sự bình tĩnh
  • v compose (bình tĩnh lại, trấn tĩnh lại)
 55. concede
  v thừa nhận (miễn cưỡng)/nhường cho
 56. confound
  v làm lẫn lộn/ làm bối rối, khó xử
 57. consonance
  • n sự hòa hợp, cảm thông
  • adj consonant
 58. contend
  • v đấu tranh, tranh luận
  • adj contentious (hay cãi nhau)
 59. contingent
  • adj tùy theo, tùy thuộc (hoàn cảnh)
  • n contingency
 60. contract
  • v thu nhỏ lại, co rút, teo lại
  • n contraction adj contractible
 61. contrite
  • adj ăn năn hối hận
  • n contrition
 62. conundrum
  n câu đố, bí ẩn
 63. converge
  v hội tụ, cùng kéo (đổ) về
 64. conviction
  n niềm tin chắc chắn
 65. convivial
  adj thích hợp vs yến tiệc, sociable
 66. cordial
  adj thân mật, thân thiện
 67. corporeal
  • adj cụ thể, hữu hình
  • adv corporeally
 68. criteria (số nhiều)
  • n tiêu chuẩn
  • số ít criterion*
 69. defame
  • v phỉ báng, nói xấu
  • adj defamatory
 70. deference
  • n sự chiều ý, chiều theo (vì tôn trọng)
  • v defer adj deferential
 71. depleted
  • v tháo hết, rút hết ra
  • n depletion
 72. deplore
  v phàn nàn về/ lấy làm tiếc, lấy làm ân hận về
 73. deprecate
  • v phản đối, ko tán thành, belittle
  • adj deprecatory???
 74. digress
  v lạc đề
 75. discord
  • n sự/mối bất hòa, xích mích
  • adj discordant
 76. discourse
  n cuộc nói chuyện, bàn luận
 77. disperse
  v giải tán, phân tán, gieo rắc
 78. dissent*
  v bất đồng ý kiến
 79. dissolution
  • n sự tan rã, phân hủy
  • v dissolve
 80. distended
  adj căng phồng, phình to, sưng
 81. efface
  v xóa bỏ
 82. effervescence
  n sự sôi nổi, sục sôi
 83. elated
  adj cực kì phấn chấn
 84. eloquence
  n tài hùng biện
 85. endemic
  adj đặc hữu (của 1 địa phương hc 1 nhóm)
 86. endorse
  • v xác nhận, tán thành, khuyên
  • n endorsement
 87. enervate
  v làm yếu đi
 88. enmity
  n sự thù hằn, thù địch
 89. eratic
  n thất thường, ko đoán trc dc
 90. erudition
  • n kiến thức sâu rộng (do nhiều năm tích lũy)
  • adj erudite
 91. esoteric
  • adj bí truyền, bí mật
  • n esoterica
 92. ethereal
  adj cao tít tầng mây, siêu đẹp
 93. evasive
  • adj lảng tránh, thoái thác
  • v evade
 94. exalt
  v đề cao, đưa lên vị trí cao, tâng bốc
 95. extemporaneous
  adj ngay tức thì, ứng khẩu
 96. extricate
  v giải thoát ra
 97. exuberant
  adj hồ hởi, chứa chan t/cảm
 98. fickle
  adj thất thường, hay tđổi, ko kiên định
 99. fervor
  n sự nhiệt tình, hăng hái
 100. flaccid
  adj mềm nhũn, ẻo lả, yếu đuối, ủy mị
 101. flagrant
  adj trắng trợn
 102. fulminate
  v nổ/ nổi giận đùng đùng
 103. furtive
  adj lén lút
 104. garner
  v thu thập, bỏ vào kho
 105. girth
  n chu vi, phần xung quanh
 106. glutton
  n ng ham vc/ăn/đọc
 107. harbor
  v chứa chấp, che giấu, ẩn náu
 108. hardy
  adj chịu dc gian khổ, dày dặn, mạnh khỏe
 109. hedge
  v tránh ko trả lợi thẳng, thoái thác
 110. heed
  v chú ý, lưu ý
 111. hiatus
  n chỗ gián đoạn, chỗ đứt quãng
 112. homage
  n sự tôn kính, kính trọng
 113. idolatry
  • n sự sùng bái, tôn sùng (như thần)
  • n idolater v idolize adj idolatrous
 114. immutable
  adj ko thay đổi dc
 115. impair
  v làm suy yếu, sút kém
 116. impassive
  adj vô cảm, điềm tĩnh
 117. impostor
  n ng giả mạo
 118. impudence
  n hđộng/lời nói láo xược, trơ tráo
 119. inaugurate
  • v mở đầu, cho thi hành
  • adj inaugural
 120. incessant
  adj ko ngừng, liên miên
 121. inadvertent
  adj vô ý, thiếu thận trọng, sơ xuất, cẩn thả
 122. incite
  • v kích động, xúi giục
  • n incitation
 123. incongruous
  adj lạc lõng
 124. incorrigible
  adj ko thể sửa chữa dc
 125. induce
  v xui khiến/đem lại
 126. infamy
  n điều ô nhục
 127. infiltrate
  v xâm nhập, đột nhập
 128. ingenuous
  adj ngây thơ, chân thật
 129. insolent
  adj xấc láo, láo xc
 130. insolvent
  adj ko trả dc nợ, phá sản
 131. intermittent
  • adj lúc có lúc ko, gián đoạn
  • n intermission (sự ngừng)
 132. invert
  v lộn ngc, đảo ngc
 133. irascible
  adj nóng tính, dễ cáu
 134. irresolute
  adj do dự, lưỡng lự, phân vân; thiếu quyết tâm
 135. jargon
  n biệt ngữ
 136. jaundice
  n bệnh vàng da/ sự ghen tức
 137. judicious
  adj sáng suốt, khôn ngoan, có suy xét, thận trọng
 138. juncture
  n chỗ nối, sự nối liền/ tình hình, thời cơ
 139. kindle
  adj đốt, nhen lửa/ làm ánh, rực lên/ nhen nhóm, khơi gợi, khích thích, xúi giục
 140. kinetic
  adj động lực
 141. lionize
  v đưa/đi thăm các cảnh lạ; coi trọng ai
 142. listless
  adj lơ đãng, thờ ơ
 143. lofty
  adj cao ngất; cao thượng, cao quý; kiêu căng, kiêu kỳ
 144. ludicrous
  adj lố bịch, đáng cười, buồn cười
 145. magnate
  n ng quyền thế, tư bản
 146. malediction
  • n lời chửi rửa, nguyền rủa
  • adj maledictory
 147. malefactor
  • n ng làm điều ác, kẻ bất lg
  • n malefaction (hđ bất lg)
 148. malice
  • n tính hiểm độc, ác tâm, muốn gây hại
  • adj malicious
 149. marred
  • adj bị hư, hỏng
  • v mar
 150. meager
  adj gầy còm, hom hem, nghèo
 151. meander
  v đi lang thang, vơ vẩn/ quanh co, khúc khuỷu
 152. mellifluous
  • adj ngọt ngào, dịu dàng
  • adj mellifluent (giống trên)
 153. minute
  adj nhỏ, vụn vặt
 154. misconstrue
  v hiểu sai, giải thích sai
 155. monologue
  n một bài nói dài, ko nghỉ
 156. negligent
  adj cẩu thả, lơ đễnh
 157. nocturnal
  adj về đêm, sống về đêm
 158. novelty
  n cái mới hc ko bthg
 159. obdurate
  adj ngoan cố, cứng đầu/ sắt đá, cứng rắn, ko lay chuyển dc
 160. objurgate
  v mắng nhiếc, quở mắng
 161. obstinate
  • adj bướng bỉnh, cứng đầu
  • n obstinacy (tính bướng bỉnh)
 162. obtuse
  adj ngu, chậm hiểu
 163. onerous
  adj nặng nề, khó nhọc, phiền hà
 164. pacifist
  • n ng theo chủ nghĩa hòa bình
  • v pacify
 165. parity
  n sự ngang hàng, tương đương
 166. perspicacity
  n sự sáng suốt, minh mẫn
 167. pervade
  v tỏa khắp, tràn ngập khắp
 168. petulance
  • n tính hay giận, hay hờn
  • adj petulant
 169. pious
  n ngoan đạo
 170. pithy
  adj súc tích
 171. placate
  • v xoa dịu, làm nguôi
  • adj placatory (để xoa dịu, để làm nguôi)
 172. pompous
  • adj vênh vang, tự cao tự đại
  • n pomposity
 173. ponderous
  adj chậm chạp, nặng nề
 174. portent
  n điều báo (thg là gở)
 175. precarious
  adj tạm, tạm thời, ko chắc chắn, bấp bênh
 176. predecessor
  n ng đi trc, bậc tiền bối, ng phụ trách trc
 177. predilection
  n lòng ưa thích riêng (về j)
 178. primordial
  adj có từ rất lâu, ban đầu, nguyên thủy; căn bản
 179. prodigal
  adj hoang tàn, hoang phí, phá của
 180. profuse
  adj có nhiều, thừa thãi, dồi dào
 181. protract
  v kéo dài (time or space)
 182. provoke
  v khiêu khích, chọc tức; xúi giục, kích động, kích thích
 183. puerile
  adj trẻ con, tính trẻ con, tầm thg, vặt vãnh
 184. quarantine
  n sự cách ly, kiểm dịch
 185. querulous
  adj hay than phiền, càu nhàu
 186. ratify
  v thông qua, phê chuẩn
 187. rebuff
  v cự tuyệt, khước từ
 188. rebuttal
  • n sự bác bỏ, từ chối, cự tuyệt
  • v rebut
 189. remorse
  n sự ăn năn, hối hận; lòng thg hại
 190. reprimand
  v khiển trách, quở mắng
 191. reprove
  v mắng mỏ, quở trách
 192. reserve
  n sự lãnh đạm (còn nghĩa #)
 193. resign
  v từ chức, xin thôi, từ bỏ
 194. resolve
  • n quyết tâm, ý kiên quyết
  • adj resolute n resolution
 195. rotund
  adj mập mạp, tròn trĩnh
 196. salutary
  adj bổ ích, có lợi
 197. sardonic
  adj mỉa mai, châm biếm
 198. scanty
  • adj ít, thiếu, ko đủ
  • adj scant
 199. scrupulous
  adj quá thận trọng, tỉ mỉ; làm những điều đúng
 200. seclusion
  n sự tách biệt, ẩn dật/ chỗ hẻo lánh
 201. sectarian
  • adj môn phái
  • n sect (bè phái, môn phái)
 202. seditious
  • adj nổi loạn, dấy loạn
  • n sedition
 203. sententious
  adj súc tích
 204. serpentine
  adj quanh co, uốn khúc, ngoằn ngoèo/ thâm độc, nham hiểm/ uyên thầm (chỉ rắn =)))
 205. slander
  n sự vu cáo, vu khống, vu oan
 206. solemn
  adj theo nghi thức, trọng thể, trang nghiêm
 207. slough
  v lột da, loại bỏ, vứt khỏi
 208. sonorous
  adj ầm ỹ, kêu, vang
 209. static
  adj tĩnh, ko thay đổi
 210. stealth
  n giấu giếm, lén lút
 211. sublime
  adj siêu phàm, tuyệt vời, cao siêu
 212. succor
  n,v (sự) giúp đỡ, cứu trợ
 213. sustain
  v chống đỡ, xác nhận, chứng minh, ủng hộ
 214. symmetry
  n sự đối xứng, cân đối
 215. tentative
  adj chưa hoàn toàn xong, thử nghiệm
 216. tenuous
  adj nhỏ, mảnh; tinh thế, tế nhị; giản dị
 217. thrifty
  adj tiết kiệm, tằn tiện
 218. tirade
  n tràng chửi rủa, đả kích
 219. torpid
  adj trì độn, lười biếng, ko nhiệt tình
 220. translucent
  adj cho ánh sáng đi qua
 221. trepidation
  n sự sợ hãi, bối rối
 222. truculent
  adj tàn bạo, tàn nhẫn, hung hăng
 223. unanimous
  adj nhất trí
 224. undulate
  v chuyển động dạng sóng
 225. unerring
  adj ko sai, chính xác
 226. unprecedented
  adj not have precedent
 227. upbraid
  v quở trách, trách mắng
 228. usury
  n sự cho vay nặng lãi
 229. vacuous
  adj rỗng, trống rỗng, ngu ngốc
 230. vagrant
  n kẻ lang thang
 231. valedictory
  n diễn văn từ biệt
 232. veracity
  n tính xác thực
 233. viscous
  adj sền sệt, nhớt, dẻo, dính
 234. volatile
  adj dễ bay hơi/ hay thay đổi
 235. waive
  • v bỏ, từ bỏ, khước từ
  • n waiver (sự bỏ)
 236. warranted
  adj dc đảm bảo, dc chứng thực
 237. wastrel
  n ng phí phạm, hoang phí
 238. wax
  v to lên dần
 239. wither
  v làm khô héo đi, làm tàn úa
 240. wizened
  adj nhăn nheo (vì già)
 241. xenophobia
  n sự sợ hãi về những thứ ngoại lai
 242. yield
  v chịu thua, chịu nhường
 243. yoke
  v to link, join together; marry
 244. animosity
  n sự thù oán, hận thù
 245. apprehension
  n sự sợ, e sợ
 246. blasphemy
  n lời báng bổ
 247. blithe
  adj thanh thản, vô tư
 248. depravity
  n tình trạng/hđộng hư hỏng, đồi bại, sa đọa
 249. detached
  adj rời ra, tách ra, ko lệ thc
 250. deterrent
  n cái để ngăn cản, ngăn chặn
 251. devious
  adj loanh quang, ko ngay thẳng, láu cá, thủ đoạn, ranh ma
 252. diminution
  n sự hạ, giảm bớt
 253. disinclination
  n sự ko thích, ko ưa, miễn cưỡng, bất đắc dĩ
 254. disputatious
  adj thích tranh luận, bàn cãi
 255. dissonance
  n sự ko hòa hợp, bất hòa
 256. elaborate
  v nói thêm, cho thêm chi tiết (còn nghĩa khác)
 257. embryonic
  adj thc phôi thai, còn trứng nc
 258. engender
  v sinh ra, gây ra, đem lại
 259. execute
  v thực hiện, thi hành, chấp hành
 260. exhaustive
  adj thấu đáo, toàn diện
 261. facilitate
  v làm dễ hơn
 262. fanaticism
  n sự cuồn tín
 263. frivolity
  n sự nhẹ dạ; sự lông bông
 264. grandiose
  adj vĩ đại, quy mô; log trọng, phô trg
 265. hedonism
  n chủ nghĩa khoái lạc
 266. implement
  v thi hành, thực hiện
 267. implication
  n necessary result of an action (kết quả cần có của 1 hđộng), sự kết nối
 268. implicit
  adj ngầm hiểu; ẩn
 269. impugn
  v công kích, bài bác
 270. incisive
  adj sắc bén, sắc sảo; thẳng thừng, súc tích
 271. inclusive
  adj tính bao gồm tất cả
 272. indefatigable
  adj ko biết mỏi mệt
 273. indulgent
  adj hay chiều, khoan dung
 274. instigate
  v xúi giục, xúi bẩy
 275. insuperable
  adj ko thể vượt qua dc, ko thể hơn dc
 276. interlocutor
  n ng tham gia đàm thoại
 277. interminable
  adj endless
 278. methodical
  adj có phg pháp, có thứ tự, ngăn nắp
 279. modicum
  n số lg ít ỏi, số lg nhỏ
 280. notoriety
  n sự/ng ô danh
 281. oblivion
  n sự lãng quên
 282. oblivious
  adj quên, lãng quên, ko nhớ ts
 283. obtrusive
  adj ép buộc, làm phiền, quấy rầy
 284. omniscient
  adj thông suốt, biết hết mọi thứ
 285. opalescent
  adj mờ đục
 286. parochial
  adj tầm nhìn hạn hẹp, địa phương
 287. perturbation
  n sự đảo lộn, xáo trộn
 288. poignancy
  n smt sâu sắc, thấm thía, cảm động
 289. quiescent
  adj im lìm, yên lặng
 290. quintessential
  adj (là) phần tinh chất, tinh túy nhất
 291. rescind
  v hủy bỏ, thủ tiêu
 292. sagacity
  n sự thông minh, sắc sảo, khôn ngoan
 293. savory
  adj thơm, ngon
 294. sedulous
  adj cần mẫn, kiên trì, siêng năng
 295. spendthrift
  n ng hoang phí
 296. stalwart
  adj vạm vỡ, lực lưỡng; can đảm, kiên quyết
 297. stanch
  v làm ngưng lại, dừng chảy
 298. stupefy
  v làm u mê đần độn, làm kinh ngạc
 299. submissive
  adj dễ bảo, dễ phục tùng, ngoan ngoãn
 300. surpass
  v hơn, vượt trội hơn
 301. tedious
  adj chán ngắt, tẻ nhạt
 302. vagary
  n tính bất thg, hay tđổi
 303. virtuoso
  n ng có trình độ kỹ thuật cao
 304. vociferous
  adj om sòm
Author
Anonymous
ID
236763
Card Set
500 key
Description
pew..... done after all =)))
Updated