Halter_Avion_A.txt

 1. tenant
  • [tenent]
  • nájemce
 2. favoured
  • 1. favorizovaný, preferovaný
  • 2. podporovaný, hýčkaný, oblíbený (dítě ap.)
 3. ceramic cladding
  keramický obklad
 4. rounded corners
  zaoblené rohy
 5. revealed ferro-concrete pillars
  přiznané železobetonové sloupy
 6. widening
  • 1. rozšiřující se
  • 2. rozšíření
 7. bow
  • v. 1. poklonit se
  • 2. sklonit se
  • 3. ohnout
  • n. 1. poklona
  • 2. příď
  • 3. luk
  • 4. oblouk
 8. elevated
  vyvýšený, zvýšený
 9. is the result of many modifications and reconstructions
  je výsledek řady přestaveb a rekonstrukcí
 10. glass block window
  luxferové okno
 11. renew
  • [rinju:]
  • obnovit, opravit
 12. rampart
  • [rempa:t]
  • hradba, násep, ochraný val
 13. was include
  byla obsažena
 14. facilitate
  ulehčit, usnadnit
 15. disrupt
  • [disrapt]
  • rozrušit, rozložit, zničit
 16. the curved marquee sheltering the entrance
  segmentově prohnutá markýza chránící vstup
 17. curved
  • [ke:vd]
  • zahnutý, ohnutý, zakřivený
 18. rivet
  • [rivit]
  • nýt
 19. maintain
  • [meitein]
  • udržovat, zachovávat
  • maitain good relations - urdobré vztahy
 20. Zionist
  • [zaienist]
  • n. sionita
  • adj. sionistický
 21. Agudas Achim (Union of Brethren)
  Svazek bratří
 22. enlightened
  • [inlaitned]
  • osvícený
 23. owe
  • [ou]
  • v. 1. dlužit - sth to sb
  • 2. vděčit, děkovat
  • owe one's fame to sb - vděčit za slávu komu
  • owing to sth - kvůli, díky, vzhledem k čemu
 24. native home
  rodný dům
 25. attain
  • [etein]
  • získat, dosáhnout, docílit
  • attain the knowledge that - dojít k poznání
  • come to realize thet - uvědomit si
 26. approach
  • v. 1. kontaktovat, oslovit - sb about sth
  • 2. přistoupit, přistupovat
  • n. přístup
  • take an approach - zaujmout postoj
Author
Rostislav
ID
236732
Card Set
Halter_Avion_A.txt
Description
English_Architecture
Updated