103

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. pompous
  • adj vênh vang, tự cao tự đại
  • n pomposity
 2. ponderous
  adj chậm chạp, nặng nề
 3. portent
  n điều báo (thg là gở)
 4. precarious
  adj tạm, tạm thời, ko chắc chắn, bấp bênh
 5. predecessor
  n ng đi trc, bậc tiền bối, ng phụ trách trc
 6. predilection
  n lòng ưa thích riêng (về j)
 7. primordial
  adj có từ rất lâu, ban đầu, nguyên thủy; căn bản
 8. prodigal
  adj hoang tàn, hoang phí, phá của
 9. profuse
  adj có nhiều, thừa thãi, dồi dào
 10. protract
  v kéo dài (time or space)
 11. provoke
  v khiêu khích, chọc tức; xúi giục, kích động, kích thích
 12. puerile
  adj trẻ con, tính trẻ con, tầm thg, vặt vãnh
 13. quarantine
  n sự cách ly, kiểm dịch
 14. querulous
  adj hay than phiền, càu nhàu
 15. ratify
  v thông qua, phê chuẩn
 16. rebuff
  v cự tuyệt, khước từ
 17. rebuttal
  • n sự bác bỏ, từ chối, cự tuyệt
  • v rebut
 18. remorse
  n sự ăn năn, hối hận; lòng thg hại
 19. reprimand
  v khiển trách, quở mắng
 20. reprove
  v mắng mỏ, quở trách
 21. reserve
  n sự lãnh đạm (còn nghĩa #)
 22. resign
  v từ chức, xin thôi, từ bỏ
 23. resolve
  • n quyết tâm, ý kiên quyết
  • adj resolute n resolution
 24. rotund
  adj mập mạp, tròn trĩnh
 25. salutary
  adj bổ ích, có lợi
 26. sardonic
  adj mỉa mai, châm biếm
 27. scanty
  • adj ít, thiếu, ko đủ
  • adj scant
 28. scrupulous
  adj quá thận trọng, tỉ mỉ; làm những điều đúng
 29. seclusion
  n sự tách biệt, ẩn dật/ chỗ hẻo lánh
 30. sectarian
  • adj môn phái
  • n sect (bè phái, môn phái)
 31. seditious
  • adj nổi loạn, dấy loạn
  • n sedition
 32. sententious
  adj súc tích
 33. serpentine
  adj quanh co, uốn khúc, ngoằn ngoèo/ thâm độc, nham hiểm/ uyên thầm (chỉ rắn =)))
 34. slander
  n sự vu cáo, vu khống, vu oan
 35. solemn
  adj theo nghi thức, trọng thể, trang nghiêm
 36. slough
  v lột da, loại bỏ, vứt khỏi
 37. sonorous
  adj ầm ỹ, kêu, vang
 38. static
  adj tĩnh, ko thay đổi
 39. stealth
  n giấu giếm, lén lút
 40. sublime
  adj siêu phàm, tuyệt vời, cao siêu
 41. succor
  n,v (sự) giúp đỡ, cứu trợ
 42. sustain
  v chống đỡ, xác nhận, chứng minh, ủng hộ
 43. symmetry
  n sự đối xứng, cân đối
 44. tentative
  adj chưa hoàn toàn xong, thử nghiệm
 45. tenuous
  adj nhỏ, mảnh; tinh thế, tế nhị; giản dị
 46. thrifty
  adj tiết kiệm, tằn tiện
 47. tirade
  n tràng chửi rủa, đả kích
 48. torpid
  adj trì độn, lười biếng, ko nhiệt tình
Author
ID
236138
Card Set
103
Description
103
Updated
Show Answers