AVIS01

 1. i gang med å hev skipet som gikk til grunn
  started to raise the ship that went to basic
 2. skipet har ligget på samme sted siden 13. januar i fjor
  ship has remained in the same place since 13 January last year
 3. arbeidet med å heve skipet blir forsinket på grunn av uvær
  efforts to raise the ship is delayed due to bad weather
 4. det er ingen endring i plan
  there is no change in the plan
 5. en forsinkelse
  a delay
 6. vi må ta hensyn til været
  we must pay attention to the weather
 7. myndigeter for sikkerhet
  authorities ether safety
 8. rette op kraner
  right up cranes
 9. å sørget for at skipet står støtt
  To make the ship is stable
 10. taues vekk
  towed away
 11. hogges opp
  dismantled
 12. antakelig skjer ikke det før til våren
  probably does not occur there until spring
 13. det er beregnet at jobben vil koste 4,7 milliarder kroner
  It is estimated that the job would cost 4.7 billion
 14. de eier skipet
  the own ship
 15. passasjer om bord
  passenger aboard
 16. to personer er fortsatt savnet
  two people are still missing
 17. de som jobber med å rette opp skipet håper å finne de to
  those who are working to rectify the ship hoping to find the two
 18. gjøres søk på havbunnen med kameraer
  search is done on the seabed with cameras
 19. I juli i år ble fem personer dømt til fengsel for hine rolle i ulykken
  In July this year, five people sentenced to prison and to the other role in the accident
 20. en styrmann
  one officer
 21. de ble dømt til straffer fra 10 månder til 2 års fengsel
  they were sentenced to penalties of 10 months to 2 years in prison
 22. fortsatt pågår rettssaken mot kapteinen
  still ongoing trial of the captain
 23. han har gjort mange feil da han styrte skipet
  He has made many mistakes when he ruled the ship
 24. ha var også latt å hjelpe passasjerer
  have was also allowed to assist passengers
 25. bombetrussel
  bomb threat
 26. er stengt på grunn av en bombetrussel
  is closed due to a bomb threat
 27. en bombe-hund
  a bomb-dog
 28. igen er skadd
  igen is injured
 29. lensmann
  sheriff
 30. avgangs-hallen
  departure hall
 31. er innstilt
  set
 32. passasjerene fraktes med buss til hotellet ved flyplassen
  passengers transported by bus to the airport
 33. flyavganger blir innstilt
  flights are canceled
 34. blir 3000 passasjerer påvirket
  is 3,000 passengers affected
 35. den første flygningen være i gang igjen etter en time
  the first flight to be up and running again after an hour
 36. alle veier forbi flypassen ble også stengt etter bombetrusselen
  all roads past The airport was also closed after bomb threat
 37. er åpnet igjen
  is opened again
 38. veiene mot flyplassen som nå er stengt
  roads towards the airport is now closed
 39. Togene kan kjøre forbi flyplassen, men ikke stanse
  Trains can run past the airport, but do not stop
Author
caman
ID
235160
Card Set
AVIS01
Description
AVIS
Updated