ChitChatChinese6

 1. nian2
  year
 2. yue4
  month
 3. hao4
  number, date
 4. xing1qi1
  week
 5. zao3shang
  morning
 6. zhong1wu3
  midday, noon
 7. xia4wu3
  afternoon
 8. wan3shang
  evening
 9. dian3
  o'clock
 10. fen1
  minute(s)
 11. xian4zai4
  now
 12. jin1tian1
  today
 13. ming2tian1
  tomorrow
 14. zuo1tian1
  yesterday
 15. sheng1ri4
  birthday
 16. shen2me shi2hou?
  when?
 17. na3 yi4 nian2?
  what year?
 18. ji3 yue4?
  what month?
 19. ji3 ge yue4?
  how many months?
 20. ji3 hao4?
  what day (of the month)?
 21. xing1qi1 ji3?
  what day (of the week)?
 22. ji3 ge xing1qi1?
  How many weeks?
 23. ji3 dian3?
  What time?
 24. ting1 bu4 dong3
  not understand
 25. jiu4 shi4
  happens to be
 26. zhen1 de
  really
 27. zhen1 de ma?
  really?
 28. shang4
  up
 29. xia4
  down
Author
mhw
ID
234494
Card Set
ChitChatChinese6
Description
Chinese 6
Updated