Chinese 1 Chaptr 2 marmaldes

 1. Laoshi Hao
  Hello, professor!
 2. Dajia Hao
  hello, everyone!
 3. Ni hao
  Hello
 4. Shangke
  Class begins
 5. Xiake
  class dismissed!
 6. Hao
  okay
 7. Dian ming
  call the roll
 8. Qing gen wo nian
  Please repeat after me
 9. Qing zai shuo yici
  Please say it again
 10. Qing shuode man yi dianr
  Please speak slower
 11. yi
  one
 12. er
  two
 13. san
  three
 14. si
  four
 15. wu
  five
 16. liu
  six
 17. qi
  seven
 18. ba
  eight
 19. jiu
  nine
 20. shi
  ten
 21. shiyi
  eleven (word order in chinese is ten+one)
 22. shier
  twelve
 23. ershi
  twenty (Word order in Chinese is two-times-ten.)
 24. ershi yi
  twenty one
 25. jiushi jiu
  ninety nine
 26. yi bai
  one hundred
 27. yi bai yi shi yi
  one hundred and eleven
 28. Ji sheng
  Which tone?
 29. yi sheng
  first tone
 30. er sheng
  second tone
 31. san sheng
  third tone
 32. si sheng
  fourth tone
 33. qing sheng
  neutral tone
 34. qing fandao di wu ye
  Please turn to page five
 35. Duibudui
  Is it correct or not?
 36. Duile
  Correct
 37. Budui
  Not correct
 38. Henhao
  Very good!
 39. Haole ma
  Are you done?
 40. Haole
  I am done.
 41. Hai meiyou
  Not yet.
 42. Xiexie
  Thank you!
 43. Bu xie
  You are welcome (Literal: No thanks)
 44. Bukeqi
  You are welcome
 45. Ni chidao le!
  You are late!
 46. Duibuqi
  I am sorry
 47. Meiguanxi
  That is all right.
 48. Hen gaoxing renshi ni
  Nice to know you.
 49. Wo ye shi
  Me, too.
 50. Zaijian
  See you again
 51. Wo shi
  I am
 52. ni ne
  and you?
 53. Wo zhu
  I live in
 54. Wo xue
  I study
 55. Wo xihuan
  I like to
 56. Hen gaoxing renshi ni
  It is a pleasure to meet you
 57. Wo ye shi
  Me, too.
 58. tiao wu
  to dance
 59. guangjie
  to go shopping
 60. kan dianying
  watch movies
Author
marmaladegramps
ID
234426
Card Set
Chinese 1 Chaptr 2 marmaldes
Description
Chapter 2 Beginning Chinese 1 Dr. Chih-Ping Chang
Updated