Systematisk bakteriologi

 1. Staphylococcus aureus
  Morfologi:
  • ubevægelig
  • gram positive
  • 0.5 - 1,5 µm
  • kokker, lejret i hobe
 2. Staphylococcus aureus
  Inddeling:
  adskiller sig fra andre Micrococcaceae ved sin koagulaseproduktion

  typebetegnelse: spa-typning. Sekventering af genet for protein A. Bruges til overvågning af MRSA, og udredning av smittekilde

  aureus --> gul, danner gule kolonier på dyrkningspladen
 3. Staphylococcus aureus
  forekomst, smittekilder og smittevej
  • Forekommer i næsen hos 30%, normal flora.
  • kan isoleres fra huden

  Smitte overfores via direkte kontakt, indirekte kontakt og dråbeinfektion fra luftvejer

  • autoinfektion - patient inficerer sig selv
  • postoperative sårinfektioner
 4. Staphylococcus aureus
  Sygdom og patogenese
  kendetegnet af kraftig pusdannelse

  Abcesser - ansamling af pus i et hulrum af nedbrudt væv. Enzymet koagulase, koagulerer plasma, hinde af firbrin rundt bakterien

  Sårinfektion - efter kirurgiske indgreb. pusdannelse

  Pneumoni - meget alvorligt. Sekundært fra bakteriæmi (bakterier i blodet), eller primært hos immunosupprimerede, ældre.

  Osteomyelitis - infektion og pusdannelse i knoglerne (efter bakteriæmi eller åbne knoglebrud)

  • Meningitis - sjældent, efter bakteriæmi eller permanent epiduralkateter til morfininfusion
  • bakteriæmi med sepsis - i forbindelse med intravenøse og arterielle katetre, stiknarkomaner

  • Endocarditis - komplikation af bakteriæmi. oftest venstresidig. Stiknarkoman, højresidig.
  • Bulløs impedigo - også streptococcus pyogenes. Epidermolytisk toksin - blærer

  Toxic-shock-syndrome - toxingruppe F (TSS-toksin). Rødt udslag, afskalning af hud, feber og hypotension

  Stafylococcal scalded skin syndrome (SSSS) - fulminante forløb af bulløs impetigo, toksingruppe A

  Levnedsmiddelforgiftning - intagelse af enterotoksin, toksingruppe F. Bakterier i mad dræbes ved opværmning, toksin værmestabilt
 5. Staphylococcus aureus
  Behandling:
  • I Danmark: 90% resistente over for almindeligt penicillin, pga ß-laktamaseproduktion
  • ß-laktamasestabilt penicillin anvendes: dicloxacillin
  • 1-5% meticillinresistente, MRSA
  • Penicillin allergiker: clindamycin eller vancomysin
 6. Staphylococcus epidermis
  Staphylococcus saprophyticus
  morfologi:
  • ubevægelige
  • gram-positive
  • 0,5 - 1,5 µm
  • kokker, lejret i hobe
 7. Staphylococcus epidermis
  Staphylococcus saprophyticus
  morfologi:
  • koagulasenegative
  • dyrkning: hvide kolonier
  • (tidligare samlebetegnelse for de to: S. albus)
 8. Staphylococcus epidermis
  Staphylococcus saprophyticus
  Forekomst, smitteklider og smittevej:
  Staphylococcus epidermis: kan forurene prøvemateriale som bloddyrkninger og spinalvæske.

  Tit involveret i infektioner omkring indopererede fremmedlegemer - kunstige hjerteklapper og høfteproteser

  • Kan ofte dyrkes fra drænslanger og katetre
  • Stapylococcus saprophyticus: urinvejsinfektion hos yngre kvinder og infektioner hos immunsupprimerede
 9. Staphylococcus epidermis
  Staphylococcus saprophyticus
  Behandling:
  • Staphylococcus epidermis: ofte multiresistent.
  • Intravenøst vancomysin

  Staphylococcus saprophyticus: resistensbestemmelse, ofta følsom for de mest alminderlige antibiotika
 10. Streptococcus
  • gram-positive
  • 0,5 - 1 µm
  • runde eller ovale kokker
  • i kæder eller par
 11. Streptococcus
  Inddelning:
  baseret på hæmolyseegenskaper, antigene egenskaper og biokemiske reaktioner.

  Producere hæmolysiner der lyserer enterocytter in vitro

  ß-hæmolyse - klar zone rundt bakteriekolonierne

  alpha hæmolyse - delvis hæmolyse, grøn zone

  gamma-hæmolyse - non-hæmolytisk


  Antigene egenskaper: tilknyttet polycaccharid i cellevæggen. Serologisk inddelning i Lancefield gruppe A-V

  M-protein: underinddeling i M-typer
 12. Streptococcus pyogenes
  forekomst, smitte og smittevejer:
  • forekommer som floraen i svalg og næse hos 5-30% af befolkning
  • spredning: dråbeinfektion
  • tåler indtørring: støv en potentiel smittekilde
 13. Streptococcus pyogenes
  Sygdom og patogenese:
  årsag til forskellige pyogene eller pusdannende infektioner

  pharyngo-tonsillitis: (angin tonsillaris - halsbetændelse) Virus 3/4 af tilfælde, pyogenes 1/4. Flere M-typer, halsbetændelse flere ganger

  Scarlatina: - skarlagensfeber. Udslæt fra eryttpgent toksin (nogle stammer). Toksin gruppe E. optræder kun en gang hos en person. Hindbærtunge

  Puerperalfeber: infektion af uterus efter abort eller  fødsel. Kan lede til bateriæmi

  Erysipelas: - rosen. Kardinalsymptom ved inflammation (rødme, hævelse, varme og ømhed). Rødme spreder sig, men er skarpt afgrænset.. Hyaluronidase, toksingruppe A, nedbryder bindvævets hyaluronsyree

  Nekrotiserende fasciitis: - kødædende bakterier. Kirurgisk fjernelse af dødt væv. kan lede til septisk shock med multiorgansvigt og død ( strepococcal toxic shock syndrome)

  Febris rheumatica: gigt feber. En inflammatorisk reumatisk sygedom, hos unge. ca 3 uge efter halsbetændelse med bestemte M-typer af pyogens. Symptomer: polyarthritis, carditis og symptomer fra CNS. Patogenese: man tror, antigent fælleskab mellem bakterien, myocardieceller og celler synovialis i leddene. årsag til hjerte- og klapinsufficiens.

  Akut glomerulonefritis: 1-2 uge efter halsbetændelse med bestemte M-typer af S.pyogenes. Diffus degeneration og antigenantistof-komplekser
 14. S. pyogenes udskilte eksotoxiner, superantigener og enzymer
  erytrogene toksin

  hyaluronidase

  streptolysin S - ß-hæmolyse - ikke immunogent

  Streptolysin O - kan lysere erythocytter, leukocytter trombocytter og andre celler. Immunogent --> dannes antistoffer

  Streptokinase - katalyserer reaktionen plasminogen til plasmin --> fibrinolytiskt, immunogent, der dannes antistoffer

  Streptodornase - opløser DNA. Immunogent, dannes antistoffer

  Mange forskellige M-typer. Kun immunitet over den type man er inficeret med.
 15. S. pyogenes
  Behandling
  følsomme over for penicillin

  udfør strep-A-test vid mistanke om tonsillitis --> påviser Lancefield-gruppe-A-antigen

  penicillinallergi: erythromycin
Author
Janni_Larsson
ID
233983
Card Set
Systematisk bakteriologi
Description
Systematisk bakteriologi
Updated