6

The flashcards below were created by user colebra on FreezingBlue Flashcards.

 1. Varför görs riskbedömningar?
  • Prevention (viktigast)
  • Prediktion
 2. Hur kan farlighet bedömas?
  • Kliniskt
  • Instrumentellt
 3. För- och nackdelar med klinisk bedömning?
  • + individuella faktorer
  • + naturlig koppling mellan prediktion och prevention

  • - subjektivt
  • - ej reproducerbart
  • - dålig genomskinlighet
 4. Instrument för riskbedömningar och vad det står för?
  • HCR-20
  • Historical(10) Clinical(5) Risk management(5)
 5. Punkter under H i HCR-20?
  • Tidigare våldshandlingar
  • Tidig debut i våldshandlingarInstabilitet i förhållanden
  • Problem på arbetsmarknaden
  • Alkohol- och drogmissbruk
  • Psykisk sjukdom (psykostillstånd)
  • Psykopati (enligt PCL)
  • Tidig missanpassning
  • Personlighetsstörning
  • Tidigare misskötsamhet vid permission
 6. Punkter under C i HCR-20?
  • Brist på insikt
  • Negativ attityd
  • Psykiatriska symptom
  • Instabilitet
  • Dålig behandlingsbarhet
 7. Punkter under R i HCR-20?
  • Orealistisk framtidsplanering
  • Brist på professionell tillsyn
  • Brist på stöd och hjälp
  • Brist på samtycke och motivationStress
 8. Specifika riskbedömningsinstrumenta?
  • - Partnervåld SARA (Spousal Assault Risk Assessment)
  • -  Återfall i sexualbrott SVR (Sexual Violence Risk assessment)
  • - 12-18 årSAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)
 9. Specifika riskhöjande faktorer?
  • Psykopati
  • Paranoida tolkningsmönster
  • Empatistörning
  • Identifierat offer
  • Starkt uttalad svartsjuka
  • Imperativ rösthallucinos
  • Dissociation
  • Missbruk"Ingenting att förlora"
 10. Riskbedömningsinstrument för våld på kort sikt?
  BVC (Bröset Violence Checklist)
 11. Faktorer och åtgärder för BVC?
  • Förvirring
  • Irritabilitet
  • Bullrighet
  • Fysiska hot
  • Verbala hot
  • Attacker på föremål
  • 0 = ingen åtgärd
  • 1 = höjd beredskap
  • >=2 = åtgärd, ex avskiljning, extra medicin, extravak
Author
ID
233768
Card Set
6
Description
Updated
Show Answers