7

 1. Dystymi?
  • Nedstämdhet under större delen av dagen under minst två år med som mest två månaders uppehåll
  • Två andra symptom på depression
 2. Behandling av depressioner? (6 st)
  • Antidepressiv medicinering: SSRI, SNRI, TCA, MAOi
  • Litium, antiepileptisk medicin (manodepressiv sjukdom)
  • ECT (svåra fall)
  • Ljusterapi (SAD)
  • Psykoterapi
  • Stödjande samtal
 3. Symptom vid panikångest? (10 st)
  • Bultande hjärta
  • Svettning
  • Darrning
  • Kvävningskänsla
  • Bröstsmärta
  • Illamående
  • Svindel
  • Rädsla att tappa kontrollen
  • Dödsskräck
  • Domningar och stickningar
 4. Indelning av ångestsyndrom? (5 st)
  • Paniksyndrom
  • Specifik fobi
  • Social fobi
  • Tvångssyndrom
  • Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
 5. Behandling av ångesttillstånd?
  • Antidepressiva: SSRI, SNRI, TCA
  • Kognitiv terapi: Beteendeterapi, KBT
 6. Psykotiska tillstånd? (5 st)
  • Kortvarig psykos
  • Schizofreni
  • Schizoaffektivt syndrom
  • Cykloid psykos
  • Substansbetingat psykotiskt syndrom
 7. Symptom vid akut psykos? (4 st)
  • Vanföreställningar
  • Hallucinationer
  • Desorganiserat tal
  • Påtagligt desorganiserat eller katatont beteende
  • Varar minst en dag men är kortare än en månad
 8. Positiva symtom? (5 st)
  • Jagstörning
  • Hallucinationer
  • Desorganiserat tal
  • Orimliga, bisarra vanföreställningar
  • Desorganiserat eller katatont beteende
 9. Negativa symptom? (6 st)
  • Tröghet, slöhet, brist på intresse, likgiltighet
  • Passivitet, iniativlöshet, viljelöshet
  • Avflackat känsloliv
  • Oförståeliga affekter
  • Fattigt språk
  • Tillbakadragenhet, självförsunkenhet
 10. Behandling schizofreni? (7 st)
  • Neuroleptika - klassiska, atypiska
  • Familjeterapi
  • Social åtgärder och yrkesrehabilitering
  • Miljöterapi (ex gruppboende)
  • GruppterapiKognitiv terapi
  • Jagstödjande terapi
 11. Symptom på Asbergers syndrom? (3 st)
  • Kvalitativ nedsatt förmåga till social interaktion
  • Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende och intresse
  • Nedsatt funktionsförmåga i arbete och socialt
 12. Behandling av Asbergers syndrom? (5 st)
  • Psyktiatrisk behandling av sekundär depression, paranoida symptom, asteni, tvångssymptom
  • Lugn och strukturerad miljö
  • Specialpedagogik
  • Stöd, råd, social och praktisk hjälp
  • Stödterapi
 13. Symptom på ADHD? (5 st)
  • Ouppmärksamhet
  • Hyperaktivitet
  • Impulsivitet
  • Debut i barndomen, före 7 års ålder
  • Funktionsnedsättning socialt eller arbete
 14. Behandling av ADHD? (4 st)
  • Psykiatrisk behandling av sekundär depression, ångest och missbruk
  • Farmakologisk , ex Ritalina
  • Stöd, råd, social och praktisk hjälp
  • Stödterapi
 15. Kriterier för personlighetsstörning?
  • Kliniskt signifikant lidande. Varaktigt mönster av upplevelser och beteende som avviker från vad som allmänt väntas i den sociokulturella miljön, minst två av:
  • - sättet att uppfatta och tolka sig själv, andra personer och händelser
  • - känslomässigt gensvar
  • - mellanmänskligt samspel
  • - impulskontroll

  Mönstret förklaras inte bättre av annan psykisk störning och är ej en direkt följd av missbruk
 16. Kriterier för Borderline?
  • Minst fem utav:
  • -separationskänslighet
  • -extrem idealisering eller extrem nedvärdering av medmänskligs relationer, svart eller vitt
  • -instabil självbild och självkänsla
  • -impulsivitet
  • -självskadebeteende
  • -känslomässigt instabil
  • -tomhetskänsla
  • -svårighet att kontrollera aggressiva impulser
  • -stressrelaterade paranoida tankegångar
 17. Behandling av Borderline? (3 st)
  • Dialektisk beteendeterapi
  • Kognitiv eller psykodynamisk terapi
  • Farmakologisk behandling av ex sekundär depression
 18. Anorexia nervosa?
  • Vägran att hålla normal vikt
  • Viktfobi trots undervikt
  • Störd kroppsupplevelse
  • Uteblivna menstruationer
 19. Bulimia nervosa?
  • Återkommande episoder av hetsätning (minst två gånger per vecka under minst tre månaders tid)
  • Olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt (ex kräkningar, missbruk av laxermedel)
  • Självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform och vikt
 20. Behandling av ätstörningar? (6 st)
  • Återställa näringsbalansen
  • Familjeterapi
  • Individuell terapi
  • Beteendeterapi
  • Kroppskännedom
  • Psykofarmaka mot samtidiga depressiva eller tvångssymptom
 21. Hur många av våldsbrotten begås av personer som vårdats för psykossjukdom?
  5%
 22. Varför görs riskbedömningar?
  • Prevention (viktigast)
  • Prediktion
Author
colebra
ID
233766
Card Set
7
Description
Updated