13

The flashcards below were created by user colebra on FreezingBlue Flashcards.

 1. Positiva symptom?
  • Hallucinationer (ssk auditiva)
  • Vanföreställningar (bisarra)
  • Desorganiserat eller katatont beteende
  • Desorganiserat tal (tankestörningar)
 2. Negativa symptom?
  Tröghet, slöhet, brist på intresse, likgiltighet, passivitet, initiativlöshet, viljelöshet, avflackat känsloliv, inadekvata affekter, fattigt språk, tillbakadragenhet, självförsunkenhet
 3. Paranoid schizofreni?
  • Systematiserade vanföreställningar
  • Hörselhallucinos
  • Tankestörningar, affektstörning eller katatona symptom ska ej vara framträdande
  • Senare debut - 30-40 ååBättre prognos
 4. Desorganiserad schizofreni
  • (Hebefreni)
  • Huvudsakligen affektförändringar och tankestörningar, desorganiserat tal, desorganiserat beteende
  • Vanföreställningar, ej systematiserade
  • Tidig debut, "knick i utvecklingen"
  • Sämre prognos
  • Svårbehandlat
 5. Kataton schizofreni
  • Katatona (motoriska) symptom ska vara framträdande under minst två veckor:
  • Manerlighet, bisarra poser, ekolali, ekopraxi
  • Växling mellan stupor och excitation
  • Mytisk, negativism
 6. Livstidsrisk?
  0,8%
 7. Prevalens?
  0.5%
 8. Debut?
  • Akut eller smygande
  • Ofta en prodramalfas på några år
  • Ålder vid diagnos: män 18-24 år, kvinnor 23-28 år
Author
ID
233750
Card Set
13
Description
13s
Updated
Show Answers