14

 1. Antikolinerga biverkningar? (5 st)
  • Hjärtklappning - arytmi
  • Muntorrhet - karies
  • Förstoppning, miktionsproblem
  • Ackomodationsstörning - dimsyn
  • Konfusion (äldre)
 2. Biverkningar av antidepressiva som inte alltid går över? (2 st)
  • Svettningar
  • Sexuell dysfunktion
 3. Serotonergt syndrom? (7 st)
  • Koordinationsrubbning
  • Hyperreflexi
  • Agitation
  • Konfusion
  • Svettning
  • Takykardi
  • Labilt blodtryck
 4. Behandling serotonergt syndrom?
  • Utsättning av serotonerga farmaka
  • IVA
 5. Biverkningar av litium? (10 st)
  • Polydipsi
  • Polyuri
  • Tremor
  • Viktökning
  • Hypothyreos
  • Ödem
  • Diarré
  • Muskelsvaghet
  • Trötthet
  • Affektiv utslätning
 6. Symptom litiumintox? (5 st)
  • Cerebrala: slöhet, apati, status epilepticus
  • Cerebellära: nystagmus, ataxi, dysartri
  • Striatala: choreatiska rörelser, grovvågig tremor
  • Neuromuskulära: muskelsvaghet
  • Renala: anuri
 7. Neuroleptika till parkinsonpatienter?
  Quetiapine (Seroquel)
 8. Biverkning av klozapin?
  Agranulocytos
Author
colebra
ID
233749
Card Set
14
Description
14
Updated