16

 1. Punkter under suicidriskbedömning?
  • Suicidal intention
  • Tidigare suicidförsök
  • Muntlig suicidal kommunikation
  • Suicid i familj eller närkrets
  • Social situation
  • Symptomatologi
  • Psykiskt status
  • Somatisk sjukdom
  • Skyddande faktorer
 2. Suicidal intention?
  • Vilja att dö
  • Vilja att göra ett aktivt suicidförsök
  • Varaktighet av suicidtankar
  • Suicidal planering
  • Faktiska förberedelser
  • Avskedsbrev eller annan skriftlig kommunikation
  • Suicidtrappa
 3. Tidigare suicidförsök?
  • Antal
  • Allvarlighet
  • Orsak
 4. Muntlig suicidal kommunikation?
  Vad har pat sagt och till vem
 5. Suicid i familj eller närkrets?
  • Förekomst
  • När
 6. Social situation?
  • Relationsproblematik
  • Isolering
  • Problem i ursprungsfamiljen
  • Förlust
 7. Symptomatologi?
  • Depression
  • Ångest
  • Sömnstörning
  • Psykotisk föreställning
  • Personlighetsproblematik
  • Våldsbenägenhet
  • Missbruk/beroende/drogpåverkan
 8. Skyddande faktorer?
  • Socialt stöd
  • Frånvaro av separation eller isolering
  • Att ha barn
  • En trygg livsåskådning
 9. Somatisk sjukdom?
  • Neurologisk
  • Smärtsyndrom
Author
colebra
ID
233747
Card Set
16
Description
16
Updated