4

 1. Prevalens för depression?
  • 25% kvinnor
  • 12% män
 2. Vad räknas som en terapirefraktär depression?
  Kriterierna för egentlig depression kvarstår trots behandling med två olika sorters antidepressiva i fulldos
 3. Vad räknas som kronisk depression?
  Kriterierna för egentlig depression har varit uppfyllda oavbrutet de senaste två åren
 4. Symptom som ofta kvarstår, särskilt vid utmattningsdepression
  • Koncentrationssvårigheter
  • Ökad retbarhet
  • Minnessvårigheter
  • Nedsatt arbetsförmåga
 5. Behandlingsmöjligheter vid utebliven respons?
  • Dosjustering
  • Tillägg av hypnotika eller anxiolytika
  • Byta till antidepressivum av annan klass
  • Tillägg av annat antidepressivum
  • Byte till litium (specialist)
  • Tillägg av litium (specialist)
  • ECT
 6. Depressionsbehandlingens faser, mål och längd?
  • Akutbehandling - tillståndet går i remission
  • Fortsatt behandling - 6-12 mån, remissionen bibehålls
  • Långtidsbehandling - 3-5 år, minska risken för återfall
 7. Utsättning av antidepressivaNär?Hur?Åtgärd om återfall?
  • Efter 6-12 månader med relativ symptomfrihet
  • Reducera dosen långsamt, varannan vecka
  • Följ noga under utsättning
  • Fulldos i ytterligare minst 6 mån om återfall
 8. Utsättningssymptom?
  • Diffust obehag
  • Svettningar
  • Irritabilitet
  • Trötthet
  • Sömnsvårigheter
  • Influensaliknande symptom
  • Neurologiska sensationer (stötar, parestesier)
 9. Två läkemedel med stor risk för utsättningssymptom?
  • Paroxetin
  • Venlafaxin
 10. Faktorer som spelar roll för utsättningssymptom?
  • Potent SRI-effekt
  • Kort halveringstid
 11. Faktorer som spelar roll för utsättningssymptom?
  • Potent SRI-effekt
  • Kort halveringstid
 12. Behandling av utsättningssymptom?
  Långsam utsättning
 13. Återfallsrisker för depression?
  • Första insjuknandes före 30 år eller efter 60 år
  • Depression bland förstagradssläktingar
  • Tre eller tidigare depressionsepisoder
  • Hög frekvens av återfall (2 episoder inom 5 år)
  • Tidigare episod samma år
  • Långa episoder
  • Svåra episoder
  • Restsymptom under fortsatt behandling
  • Tidigare återfall
  • Samtidig dystymi
  • Samtidigt missbruk
  • Samtidig ångestsjukdom
 14. Att tänka på om återfall eller dåligt behandlingssvar?
  • Compliance
  • Hänt något? - social intervention?
  • Rätt diagnos? - missbruk?
  • Somatisk sjukdom? - nya mediciner? interaktioner?
Author
colebra
ID
233744
Card Set
4
Description
Updated