11

 1. Psykossymptom? (8st)
  • Hallucinationer
  • Vanföreställningar
  • Formella tankestörningar
  • Språkstörning
  • Desorganiserat beteende
  • Katatoni
  • Jagstörning
  • Bristfällig sjukdomsinsikt
 2. Fyra generellt olika typer av psykoser?
  • Psykossjukdomar
  • Organisk psykos
  • Drogpsykos
  • Affektiv psykos
 3. Schizofreni
  • Symptom:
  • hörbara tankar
  • Kommenterande röster
  • Hänsyftningsidéer
  • Bisarra vanföreställningar
  • Negativa symptom

  • Kroniskt förlopp >6 mån
  • Debut i tonår, tidiga vuxenår
 4. Schizofreniformt syndrom jf med schizofreni?
  • Tidsförlopp:
  • Schizofreniformt syndrom 1-6 mån
  • Schizofreni >6 mån
 5. Schizoaffektivt syndrom
  • Schizofreni samtidigt som mani, depression eller blandepisod
  • Vanföreställningar och hallucinationer under minst 2 v utan framträdande förstämningssyndrom
  • Förstämningsepisoder under en betydande del av sjukdomsförloppet
 6. Vanföreställningssyndrom
  • Primära, icke-bisarra vanföreställningar
  • Bevarad personlighet, kognition, funktion i övrigt
  • Debut 30-40 år
 7. Typer av vanföreställningssyndrom?
  • Erotomani
  • Storhetsvansinne
  • Svartsjukeparanoia
  • Förföljelseparanoia
  • Kverulansparanoia
  • Dysmorfoparanoia
 8. Kverulansparanoia?
  Institutioner/myndigheter bråkar med pat
 9. Tid för kortvarig psykos?
  1 d - 1 mån
 10. Debut för postpartumpsykos?
  Inom 4 v
 11. Psykossymptom? (8st)
  • Hallucinationer
  • Vanföreställningar
  • Formella tankestörningar
  • Språkstörning
  • Desorganiserat beteende
  • Katatoni
  • Jagstörning
  • Bristfällig sjukdomsinsikt
 12. Reaktiv psykos?
  • Akut insjuknande
  • Snabbt fluktuerande symptombild-affekter-motorik-konfusion-hallucinationer-vanföreställningar
  • Recidivrisk
  • Återställd mellan skov
  • Extern belastning utlöser skov
 13. Incidens postpartumpsykos
  1-2/1000 förlossningar
 14. Utvidgad psykosFolie à deux
  Undergivna individen i ett par där den dominerande drabbas av vanföreställningssyndrom
 15. Orsaker till organisk psykos?
  • Konfusion: förvirring, delirium
  • Demens
  • CNS: hjärntumör, stroke, hjärnblödning
  • CNS-infektion: borrelia, syfilis, HIV, herpesencefalit
  • TemporallobsEP
  • Postiktalt
  • Endokrina sjd: thyroidea, hypercalcemi, Cushings syndrom
  • Autoimmuna sjd: SLE
  • Metabola sjd: akut intermittent porfyri
  • Wilsons sjukdom
  • Huntingtons sjukdom
  • Kromosmrubbningar
 16. Farmaka som kan utlösa substansbetingat psykotiskt syndrom?
  • Kortison
  • L-dopa
 17. Ger abstinens med delirium?
  • Alkohol
  • Benzodiazepiner
 18. Substanser som akut ger substansbetingat psykotiskt syndrom?
  • Cannabis
  • Amfetamin
  • LSD
  • Fencyklidin (angel dust)
  • Opiater
  • Sedativa
  • Alkohol
Author
colebra
ID
233741
Card Set
11
Description
Updated