Bakteriecellen

 1. Cytoplasma
  Cytoplasma: Består af ca. 40% protein og 35% RNA, hovedsageligt i form af ribosomer
 2. Kernemateriale
  • Består af dobbeltstrenget, ringformet DNA, histon-lignende proteiner, RNA, RNA-polymerase og topoisomeraser.
  • Inget kernemembran
 3. Ribosomer:
  70S, delt op i to subunits på 50S (RNA kæderne 23S og 5S) og 30S ( RNA-kæderne 5S og 16S)
 4. Mesosomet
  • Mesosomet: Invagination af cytoplasmamembranen
  • funktion: delningsprocess
 5. Endosporer:
  Dannes kun af visse bakterier - heriblandt af slægten Clostridium og Bacillus. Endosporer er DNA omgivet af en flerlaget struktur, der er meget resistent overfor fysiske og kemiske påvirkninger. De dannes som et respons på ugunstige vækstbetingelser og frigøres, når moderbakterien autolyserer
 6. Cytoplasmamembran:
  Opbygget som den eukaryote celles plasmamembran, men den mangler steroler. Den fungerer som permeabilitetsbarriere for selektiv og aktiv transport. Der foregår også elektrontransport og oxidativ fosforylering. Desuden findes der ”sites” og enzymer til syntese og samling af cellevægskomponenter samtproteiner, der indgår i DNA-syntese.
 7. Cellevæg:
  Omgiver cytoplasmamembranen. Den tjener til at sikre det osmotiske tryk i bakterien. På baggrund af cellevæggen kan bakterier opdeles i Gram-positive (hertil hører også syrefaste bakterier) og Gram-negative.
 8. Den Gram-positive cellevæg:
  Her udgør peptidiglykan op til 50% af cellevæggen, og der kan ses optil 40 lag. Desuden ses varierende mængder teicho-, lipoteicho- og teichuronsyre.
 9. Den Gram-negative cellevæg:
  Her indeholder væggen kun 20% peptigoglykan, der tilsyneladende kun ligger i et enkelt lag. Uden om dette findes LipoProteiner (LP), som forbinder peptidoglykanlaget med den ydre membran. Denne membran er analog til cellemembranen. Yderst på membranen ligger et lag LipoPolySaccharid (LPS). Polysacchariddelen repræsenterer et vigtigt diagnostisk overfladeantigen, O-antigenet, hos Enterobakteriaceae.
 10. Den syrefaste cellevæg:
  Minder som den Gram-positive cellevæg, men den har yderst et lag af mycolsyrer, der gør væggen resistent overfor en række kemikalier, f.eks. syre.
 11. Kapsel eller slimlag:
  Nogle bakterier har yderst en kapsel, mens andre har en mindre afgrænset men tykkere kapsel betegnet slimlag. De består af højmolekylært polysaccharid og er med til at forøge bakteriernes adhæsion til omgivelserne. Desuden beskytter de bakterierne mod fagocytose. Kapslen besidder antigene egenskaber, K-antigen, som udnyttes ved udvikling af vacciner
 12. Fimbriae / pili.
  Findes hos mange forskellige bakterier. Almindelige pili har betydning for adhæsion til overflader. Sexpili er længe, tykkere og har form som et rør. De deltager i konjugation, der er overførsel af DNA mellem bakterier.
 13. Flagel:
  Nogle bakterier er i stand til at bevæge sig vha. flageller Disse er lange (12-20 μm) og tynde (12-55 nm) trådudvækster, der består af proteinfilamenter. Bakterien bevæger sig fremad vha. flagellerne, så længe bevægelsen medfører bedre vækstbetingelser. Flagellerne har desuden antigene egenskaber kaldet H-antigen
Author
Janni_Larsson
ID
233582
Card Set
Bakteriecellen
Description
Cards
Updated