sps7

 1. bilmekaniker
  car mechanic
 2. verktøy
  tool
 3. studieretning
  education
 4. et grunnkurs
  foundation course
 5. mekaniske fag
  trades course
 6. få plass
  get an apprenticeship
 7. lærling/en
  trainee
 8. fagprøve/en
  trade and journey
 9. få tilbud om
  be offered
 10. ansatt
  employee
 11. et fagbrev
  certificate
 12. tilby/bød/bydd
  offer
 13. en mulighet
  a possibility
 14. faglig utvikling/en
  professional development
 15. en kvalifikasjon
  qualification
 16. stå-på-humør
  cheerful attitude
 17. serviceinstilt
  service-minded
 18. ansvarsbevisst
  responsible
 19. selvstendig
  independent
 20. en stilling
  position
 21. tiltredelse/en
  commencement
 22. omgående
  immediately
 23. etter avtale
  to be arranged
 24. et omfang
  scope/extend
 25. en søknadsfrist
  deadline
 26. en søknad
  application
 27. skriftlig
  written
 28. en CV
  cv
 29. en attest
  written reference or certificate
 30. en referanse
  reference
 31. sitte i kassa
  work as cashier
 32. kundeservice
  customer service
 33. nevne/te
  mention
 34. en lapp
  note
 35. oppmerksom
  attentive
 36. kyss og klem
  kiss og hug
 37. en kopi
  copy
 38. vitnemål/et
  leaving certificate
 39. krysse fingrene
  cross the fingers
 40. jeg viser til
  I refer to
 41. herved
  hereby
 42. kjøretøy
  vehicle
 43. en motor
  motor
 44. en forandring
  change
 45. personlia
  personal information
 46. ugift
  single
 47. praksis
  experecne
 48. bedrift/en
  firm
 49. vurdere
  consider
 50. folkeregister/et
  national register
 51. skifte navn
  change ones name
 52. få beskjed om
  be told
 53. gyldig
  valid
 54. starte eget firma
  start own company
 55. rengjøringassistent/en
  cleaner
 56. drosjelappen
  license to drive a taxi
 57. en likestilling
  equality between the sexies
 58. være kvalifisert
  be qualified
 59. arbeidsgiver/en
  employeer
 60. arbeidstaker/n
  employee
 61. ha plikt til
  be obliged to
 62. prioritere/te
  prioritize
 63. et område
  area
 64. sørege for
  ensure/ care to
 65. et forbud
  prohibition
 66. en uniform
  uniform
 67. diskriminerende
  discrimenary
 68. arbeidsmiljølov/en
  working law
 69. vedta/tok/tatt
  pass the law
 70. som angår
  concerning
 71. inkludere
  include
 72. overtidsbetaling
  overtimepay
 73. i tillegg til
  in addition to
 74. avspasere
  time off after working overtime
 75. sykefravær/et
  absence due to illness
 76. melde fra
  inform
 77. en legeattest
  doctor's certificate
 78. søke/søkte
  apply
 79. en permission
  leave
 80. å feire/et
  celebrate
 81. arbeidsavtale
  employment contract
 82. en opplysning
  information
 83. feriepenger
  holiday allowance
 84. en prøvetid
  period of probabation
 85. en fagforening
  union
Author
caman
ID
233325
Card Set
sps7
Description
lære norsk
Updated