sps6

 1. naturfag
  science
 2. matte
  math
 3. et fag
  subject
 4. et resultat
  result
 5. gymnastikk/kroppsøving
  physical education
 6. et friminutt
  school break
 7. kunst og håndverk
  arts and crafts
 8. å tegne /et
  draw
 9. en evne
  painting
 10. en maling
  painting
 11. samfunnsfag
  social science
 12. altfor slapp
  too said back
 13. å nytte/t
  use
 14. en avstand
  distance
 15. en trygghet
  security
 16. kaste bort tid
  waste time
 17. en disiplin
  discipline
 18. en ro
  peace and quite
 19. ordentlig
  properly
 20. en karakter
  grade
 21. uenig
  disagree
 22. et press
  pressure
 23. skjønne/te
  understand
 24. faktum/fakta
  fact
 25. kritisk
  critical
 26. en mengde
  amount
 27. å vurdere
  assess/consider
 28. et mål
  goal
 29. en bakgrunn
  background
 30. bli vant til
  get used to
 31. offentlig
  public
 32. privat
  private
 33. grunnskolen
  primary skole
 34. de svakeste elevene
  the weakest
 35. en teori
  theory
 36. på andre siden
  on the other side
 37. å satse på
  concentrane on
 38. ta vare på
  take care of
 39. imidlertid
  nevertheless
 40. obligatorisk
  obligatory
 41. en plikt
  duty
 42. å bygge på
  build on
 43. vanligvis
  normally
 44. å dele opp
  divide opp
 45. studieretning/en
  educational course
 46. yrkesfaglig
  vocational training
 47. følge/fulgte/har fulgt
 48. generell
  general
 49. et grunnlag
  foundation
 50. voksen
  adult
 51. et tilfelle
  circumstance
 52. raskt
  quickly
 53. stadig
  all the time
 54. ha rett til
  have right to
 55. opplærling
  training
 56. i de fleste tilfellene
  in most cases
 57. en innvandrer
  immigrant
 58. en flyktning
  refugee
 59. en kunnskap
  knowledge
 60. et institutt
  institute
 61. arrangere/te
  arrangge
 62. godkjenning/en
  approval
 63. veiledning
  advice
 64. for å
  in order to
 65. et nivå
  level
 66. utlandet
  abroad
 67. å kontakte/t
  contact
 68. et fylke
  county
 69. et helsepersonell
  health workers
 70. samordna opptak
  university and college administration
 71. en studieplass
  study entry
 72. en lenke
  link
 73. videre
  further
 74. komme på
  think of
 75. ulempe/en
  disadvantage
 76. inspirrende
  inspring
 77. en forelesning
  lecture
 78. å koble seg til
  connect to
 79. et forum
  forum
 80. foreleser/en
  lecturer
Author
caman
ID
233092
Card Set
sps6
Description
lære norsk
Updated