A6

 1. farlig
  dangerous
 2. gledelig
  joyful
 3. forenkle
  simplify
 4. nettside
  web page
 5. byråkratisk
  bureaucratic
 6. tungvint
  cumbersome
 7. vegne av organisasjonen
  behalf of the organization
 8. tilsvarende
  equivalent
 9. mellom-store
  medium-sized
 10. patentmengden
  patent amount
 11. næringsliv
  Economy
 12. kostbart
  costly
 13. nytteverdien
  usefulness
 14. paradokset
  paradox
 15. papirmølla
  paper mill
 16. forenkling
  simplification
 17. gledelig
  pleasing
 18. tiltakene
  measures
 19. unike ideer store verdier
  unique ideas large values
 20. enhetspatent
  device patent
 21. virksomhet
  business
 22. urovekkende
  disturbing
 23. teknisk løsning
  technical solution
 24. design
  design
 25. varemerke
  trademark
 26. bryr seg om
  care about
 27. utvikling
  development
 28. forskning
  research
 29. innovasjon
  innovation
 30. sammenheng med
  correlation with
 31. faresignal
  danger signal
 32. denne sløve holdning
  This dull attitude
 33. naboland
  neighboring countries
 34. patentstyret
  patent and Trademark Office
 35. står på spill
  is at stake
 36. rettskrangelen
  right argument
 37. dreier seg om
  concerns
 38. søksmål
  lawsuit
 39. redaktør
  editor
 40. diskuteres
  discussed
 41. immaterielle rettigheter
  intellectual property rights
Author
caman
ID
232855
Card Set
A6
Description
n
Updated