7_N_06_07_2013

 1. en dom
  a judgment
 2. skuddskader
  gunshot wounds
 3. mistanke
  suspected
 4. stupebrett
  diving board
 5. stupe
  plunge
 6. promille
  drinking
 7. merverdiavgift
  VAT
 8. grunt
  shallow
 9. dytte
  push
 10. for øvrig
  by the way
 11. strid
  conflict
 12. ordføreren
  mayor
 13. offentliggjort
  published
 14. sikte
  accuse
 15. fortjene
  earn
 16. utstede
  issue
 17. fremme
  promote
 18. forutsetning
  prerequisite
 19. splittelsen
  division
 20. motstandere
  opponents
 21. tilhengere
  followers
 22. ty til
  to resort to
 23. påkrevd
  required
 24. påkrevd
  necessary
 25. påkreve
  of requiring
 26. statsoverhode
  head of state
 27. øverste domstol
  supreme court
 28. midlertidig
  temporary
 29. utnevne
  appoint
 30. palasse
  palace
 31. siktet
  charged
 32. forsettlig
  intentional
 33. pågrepet
  arrested
 34. et drap
  a murder
 35. sorenskriver
  Magistrate
 36. life-threatening
 37. betydelige
  significant
 38. oppreisning
  compensation
 39. sprengte
  sprinkled
 40. ombestemt
  changed your mind
 41. ombestemt
  changed
 42. ifølge
  according to
 43. bistandsadvokat
  legal aid lawyer
 44. livstruende
  Committee
 45. Avgjørelsen
  The decision
 46. tilfeldig
  accidental
 47. tilfeldig
  random
 48. medhold
  pursuant
 49. smalt
  slammed
 50. forbipasserende
  passers
 51. ofre
  victims
 52. voldsofre
  violence victims
 53. forbi
  past
 54. regjeringskvartalet
  government building
 55. like etter
  just after
 56. nedkjølt
  refrigerated
 57. vis
  view
 58. teltleir
  tent camp
 59. romkvinne
  Roma women
 60. sprike
  diverge
 61. målinger
  measurements
 62. avholde valg
  hold elections
 63. avstå fra
  refrain from
 64. forsatt
  still
 65. er fordelt urettferdig
  is distributed unfairly
 66. fattigdom
  poverty
 67. pådriver
  promoter
 68. anledning
  opportunity
 69. blikket ut
  look out
 70. nevne
  mention
 71. veivalg
  decisions
 72. forsterke
  reinforce
 73. ramse opp
  enumerate
 74. skattelettelse
  tax cut
 75. valgkamp
  campaign
 76. solfylt gresselette
  sunny grass
 77. et forbilde
  a model
 78. stå fast
  stand firm
 79. ropte på hevn
  called for revenge
 80. fryktelig
  horrible
 81. rettferdighet
  justice
 82. grunnleggende
  basic
 83. mintes
  recalled
 84. oppfordre
  encourage
 85. kuppet
  coup
 86. hevne seg
  revenge
 87. brorskap
  Brotherhood
 88. virkning
  effect
 89. tillit
  confidence
 90. gripe inn
  intervene
 91. enorm
  enormous
 92. ubemerket
  unnoticed
 93. vandret
  wandered
 94. kjendis
  celebrity
 95. utformingen
  design
 96. nøytral
  neutral
 97. bli avsatt
  be deposited
 98. forsøke
  try
 99. forsøke
  attempt
 100. erfaren
  experienced
 101. sverger
  swear
 102. domstol
  court
 103. fjernsyn
  television
 104. hærsjef
  army chief
 105. jubler
  cheers
 106. juble
  cheering
 107. inntil videre
  until further notice
 108. avslag
  discounts
 109. ble avslått
  was rejected
 110. er omfattet
  covered
 111. anerkjent
  recognized
 112. opphold
  stay
 113. kvoteflyktninger
  quota refugees
 114. utgangspunktet
  basically
 115. strafforfølge
  prosecute
 116. pressemelding
  Press Release
 117. uttalt
  stated
 118. spionasje
  espionage
 119. en etter en
  one by one
 120. spår
  predicts
 121. sørover
  southward
 122. kommende
  upcoming
 123. nyte
  enjoy
 124. avsluttet
  completed
 125. avsluttet
  closed
 126. meteorolog
  meteorologist
 127. strålende
  brilliant
 128. grått vær
  gray weather
 129. vakthavende meteorolog
  doctor meteorologist
 130. vakthavende
  doctor
 131. regnbyger
  showers
 132. stiv
  stiff
 133. fra og med
  as of
Author
caman
ID
232838
Card Set
7_N_06_07_2013
Description
avis
Updated