7_N_11_07_2013

 1. forsvinne
  disappear
 2. berøre
  affect
 3. forvirre
  confuse
 4. opprinnelig
  originally
 5. angi
  specify
 6. fradrag
  deduction
 7. gyldig
  valid
 8. tilkommende
  future bride
 9. tilkomme
  to be due to
 10. spår
  predicts
 11. strafforfølge
  prosecute
 12. anerkjent
  recognized
 13. bli avslått
  be rejected
 14. sverger
  swear
 15. erfaren
  experienced
 16. vandre
  walking
 17. ubemerket
  unnoticed
 18. forsterke
  reinforce
 19. anledning
  opportunity
 20. pådriver
  promoter
 21. avstå fra
  refrain from
 22. grus
  gravel
 23. ytring
  expression
 24. jevne
  smooth
 25. brenneri
  distillery
 26. fange
  catch
 27. helvete
  Hell
 28. ytelse
  performance
 29. yte
  provide
 30. bevise
  prove
 31. fremstå
  appear
 32. garnering
  trimmings
 33. nominere
  nominate
 34. passende
  suitable
 35. passende
  appropriate
 36. styreleder
  Chairman
 37. nådeløse
  merciless
 38. nådeløse
  relentless
 39. slite
  struggle
 40. råde
  advise
 41. modne
  mature
 42. nedre aldersgrense
  minimum age
 43. lidelse
  illness
 44. må heves
  must be raised
 45. utseende
  appearance
 46. bevis
  certificates
 47. bevis
  proof
 48. bevis
  evidence
 49. sabotere
  sabotage
 50. tukle
  tamper
Author
caman
ID
232836
Card Set
7_N_11_07_2013
Description
avis
Updated