7_N_14_07_2013

 1. beskytter
  protector
 2. bli ivaretatt
  be safeguarded
 3. røpe
  disclose
 4. rykte
  rumor
 5. stille opp
  show up
 6. detalj
  detail
 7. kongelig
  royal
 8. rasende
  furious
 9. beordre
  ordering
 10. påstand
  statement
 11. etterfølge
  follow
 12. navngi
  name
 13. engasjere
  engage
 14. overvåkning
  surveillance
 15. bli gjort oppmerksom
  be made aware
 16. høytstående
  senior
 17. skaffe seg
  obtain
 18. foreta
  perform
 19. brannvesenet
  fire department
 20. veddeløp
  race
 21. forbanna
  pissed
 22. klokskapen
  wisdom, intelligent
 23. utelukker
  excludes
 24. hovedstadsklubben
  capital club
 25. utsendelse
  distribution
 26. foreldelsesfristen
  limitation period
 27. reengasjere
  reengage
 28. friidrettsutøver
  athlete
 29. frikjenne
  absolve
 30. uttale seg
  comment
 31. permittere
  lay off
 32. gjengi
  reproduce
 33. gjenoppta
  resume
 34. angrer på
  regret
 35. bedyre
  affirm
 36. fornye
  renew
 37. akkreditering
  accreditation
 38. eneste vei
  only way
 39. uforentlig
  disunited
 40. smerte
  pain
 41. frykt
  Fear
 42. tilstanden kritisk
  condition critical
 43. et akademisk løp
  an academic race
 44. Kort sikt
  Short-term
 45. andel
  Share
 46. overvekt
  Overweight
 47. overtent
  flashover
 48. omkring
  about
 49. såkalt
  so-called
 50. forhåpentligvis
  hopefully
 51. oppstå
  occur
 52. tinghus
  Courthouse
 53. tilbakeslag
  setback
 54. som planlagt
  as scheduled
Author
caman
ID
232831
Card Set
7_N_14_07_2013
Description
avis
Updated