7_N_12_07_2013

 1. har sammenheng med
  is related to
 2. underbygge
  support
 3. forbundet
  connected
 4. påskudd
  pretense
 5. kresen
  picky
 6. utsettes
  exposed
 7. aktivisere
  activating
 8. beholdning
  stock
 9. gunstig
  beneficial
 10. innlede
  start
 11. hadde sett
  had seen
 12. kontroversiell
  controversial
 13. uventet
  unexpected
 14. tilsette
  add
 15. står seg
  stands out
 16. fremtredende
  outstanding
 17. tendense
  The tendency
 18. sannsynlighet
  probability
 19. tvilsom
  doubtful
 20. spedbarn
  infants
 21. styrke
  strengthen
 22. immunforsvaret
  immune system
 23. fettsyre
  fatty acid
 24. gjengs
  prevailing
 25. til og med
  even
 26. oppfatning
  opinion
 27. snu
  turn
 28. fiskefett
  fish fat
 29. fordelaktig
  advantageous
 30. stole
  trust
 31. utøve
  exercise
 32. anser
  considers
 33. misforhold
  disparity
 34. innvende
  object
 35. bunne
  bottom out
 36. knapt
  barely
 37. rosenrød
  rosy
 38. uvitenhet
  ignorance
 39. åpenbart
  obviously
 40. lade
  charge
 41. opprettholde
  maintain
 42. solnedgang
  sunset
 43. innse
  realize
 44. en festlig stemning
  a festive mood
 45. entreprenør
  entrepreneur
 46. katastrofal
  catastrophic
 47. borgerkrig
  civil War
 48. statlige eide selskap
  state-owned company
 49. statlig selskap
  state company
 50. prisstigning
  inflation
 51. drivstoff
  fuel
 52. kjempe
  fight
 53. bølge
  wave
 54. berge
  rescue
 55. vedkommende
  concerned
 56. havariet
  breakdown
 57. produsent
  manufacturer
 58. dokumentere
  document
 59. hormonene
  hormones
 60. forstyrre
  disorganize
 61. forstyrrende
  distracting
 62. fremme kreft
  promote cancer
 63. forplantning
  reproduction
 64. svekke
  weaken
 65. resultat
  results
 66. urovekkende
  alarming
 67. skadelig
  harmful
 68. virkelighet
  Reality
 69. utarbeide
  prepare
 70. nødanropet
  emergency call
 71. i ustand
  not working
Author
caman
ID
232829
Card Set
7_N_12_07_2013
Description
avis
Updated