7_N_16_07_2013

 1. avdekke
  uncover
 2. kostbar
  costly
 3. lyve
  lying
 4. jukse
  cheat
 5. oppførsel
  behavior
 6. tyde
  indicate
 7. ignorere
  ignore
 8. atferd
  behavior
 9. samvær
  gathering
 10. fremmede
  strangers
 11. bli kjent
  be known
 12. forme
  shape
 13. sosial posisjon
  social position
 14. teste
  test
 15. bryr seg om
  care about
 16. lytte
  listen
 17. forbedre
  improve
 18. dette bildet
  this picture
 19. bli drept
  be killed
 20. de fleste
  most
 21. sekretær
  secretary
 22. den eneste løsning
  the only solution
 23. oppfordre
  urge
 24. svakhet
  weakness
 25. frykt
  fear
 26. håpløshet
  hopelessness
 27. ambisjon
  ambition
 28. bli såret
  be wounded
 29. har hevet sin stemme
  have raised their voice
 30. målbinde
  silence
 31. merke
  mark
 32. bli skutt
  be shot
 33. privilegi
  privileges
 34. er koblet
  connected
 35. terrorstyrke
  terror force
 36. fremmedfiendtlige
  xenophobic
 37. kapell
  chapel
 38. en massakre
  a massacre
 39. tiggere
  beggars
 40. gjenkjenne
  recognize
 41. premiere
  premiere
 42. låten
  song
 43. korister
  choir
 44. tittellåten
  title song
 45. overbevise
  convince
 46. karaktertrekk
  characteristics
 47. selvbiografien
  autobiography
 48. bli nedlagt
  be abolished
 49. utviklingshemmede
  developmentally
 50. nåværende
  current
 51. satt i embetet
  in office
 52. pensjonisttilværelsen
  retirement
 53. landsstyre
  National Board
 54. overta vervet
  assume the position
 55. vervet
  appointment
 56. en stor politisk bredde
  a major political latitude
 57. fremste feminist
  leading feminist
 58. fylkesmann
  county
 59. mannlig sjåfør
  male driver
 60. er sammenlignet
  is compared to
 61. akende
  participating
 62. fotgjengere
  pedestrians
 63. motorsyklist
  motorcyclist
 64. utforkjøring
  downhill
 65. er drept
  is killed
 66. hittil
  so far
 67. stafetten
  the relay
 68. har avlagt
  has taken
 69. formidle
  disseminate
 70. aner
  recognize
 71. jukser
  cheats
 72. mesterskapet
  championship
 73. avgi
  release
 74. bli revet
  be demolished
 75. utbrente
  burnt-out
Author
caman
ID
232828
Card Set
7_N_16_07_2013
Description
avis
Updated