Longman Minitest 3 Vocabulary

 1. invest
  v. yatırmak, yatırım yapmak, giydirmek, donatmak, yetki vermek, sarmak, kuşatmak
 2. acquisition
  n. edinme, kazanma; kazanç; kütüphaneye yeni gelen kitap, müzeye yeni gelen eşya
 3. regard
  • n. bakış, bakım, itibar, ilişki, dikkat, önem, saygı, beğeni, takdir, hürmet
  • v. bakmak, göz önüne almak, dikkate almak, saymak, saygı duymak, takdir etmek, çok beğenmek, önem vermek, ait olmak, ilgili olmak
 4. designation
  n. atama, tayin, atanma; isim, ad, tahsis; gösterme, gösterilme
 5. commodity
  n. eşya, mal, emtia;
 6. insight
  n. kavrama, içyüzünü anlama, sezme, anlama
 7. foreshadow
  v. önceden göstermek, belirtisi olmak
 8. description
  n. tanım, tarif, tasvir, tanımlama; betimleme; çeşit
 9. inasmuch as
  mademki, dolayı, göre, çünkü, kadar
 10. observe
  v. dikkatle bakmak, görmek, gözetlemek, gözlemek, izlemek, incelemek, riayet etmek, uymak, yerine getirmek, kutlamak, fark etmek, söylemek, demek, görüşünü bildirmek
 11. precious
  • s. değerli, kıymetli, aziz, pahalı, büyük, aşırı ince, çok, yapmacıklı
  • zf. çok, fazlasıyla, aşırı, tamamen
 12. jade
  n. yeşimtaşı, açık yeşil, beygir (yaşlı)
 13. ubiquitous
  n. her yerde birden bulunan, hazır ve nazır
 14. regal
  s. krallık, krallara lâyık, krala ait, muhteşem
 15. burial
  n. gömme, defin, toprağa verme, cenaze töreni
 16. chamber
  n. oda, yatak odası; büro, kabul salonu; bölme, boşluk; yasama meclisi, hakimin özel odası
 17. eternity
  n. ebedilik, sonsuzluk, ebediyet, ölümsüzlük, ahiret
 18. denote
  v. göstermek, belirtmek, ifade etmek, işareti olmak, adı olmak  topraklama
 19. crown
  • v. taç giydirmek; ödüllendirmek; kaplamak, süslemek; kafasına vurmak; dama yapmak; doruğa ulaştırmak
  • n. taç, çelenk; hükümdarlık, taht, tepe; zirve, beş şilin
 20. scepter
  n. asa, kraliyet asası
 21. engrave,
  v. hakketmek, oymak, kabartma yapmak, işlemek
 22. devotion
  n. bağlılık, sadakât, düşkünlük, fedakârlık, özveri
 23. polish
  v. cilalamak, parlatmak, boyamak (ayakkabı), terbiye etmek, düzeltmek, perdahlamak, cilalanmak
 24. axe
  • n. balta; kısma, azaltma; işten kovma, kovma; enstrüman, çalgı
  • v. kısmak, azaltmak, kovmak, işten kovmak
 25. attribute
  • v. bağlamak, dayandırmak, atfetmek, yormak
  • n. özellik, nitelik, sıfat, araz; sembol, simge
 26. mere
  • n. göl
  • s. sade, saf, sırf, katkısız
 27. coincidence
  n. denk gelme, tesadüf, rastlantı; çatışma
 28. possess
  v. sahip olmak, elinde bulundurmak, egemen olmak, kurcalamak (zihin), hakim olmak, tutmak
 29. rarity
  n. seyreklik, enderlik, az bulunma, nadide şey
 30. zeal
  n. gayret, heves, istek, azim
 31. remote
  • s. uzak, çok eski, çok uzak, küçük, sapa, ücra, mesafeli, dolaylı, soğuk (davranış)
  • n. naklen yayın
 32. mining
  n. madencilik, mayın döşeme
 33. assign
  • v. vermek, tahsis etmek, belirlemek; bağlamak, saptamak, atamak; göreve seçmek, devretmek
  • n. devralan kimse
 34. supplement
  v. eklemek, ilave etmek, tamamlamak
 35. evergreen
  • n. yaprak dökmeyen ağaç, hep yeşil kalan bitki, eskimeyen şarkı, unutulmayan melodi
  • s. yaprak dökmeyen, ölmeyen, unutulmayan, unutulmaz
 36. fir
  n. köknar
 37. pine
  n. çam, ananas
 38. ground
  • v. yere sermek, yere indirmek, karaya oturtmak, topraklamak, çakmak, hareket izni vermemek, dayandırmak, dayanmak, kurmak
  • s. öğütülmüş, buzlu, tortulu
  • n. yer, sebep, toprak, temel, dayanak, dip, zemin, neden, saha
Author
Anonymous
ID
232761
Card Set
Longman Minitest 3 Vocabulary
Description
Longman Minitest 3 Vocabulary
Updated