N_09_05_2013

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. innsats
  efforts
 2. gjelde
  apply
 3. trekke seg
  withdraw
 4. frigjøre
  release
 5. krigshelt
  war hero
 6. hedre
  honor
 7. holde en tale
  make a speech
 8. kjempe
  fight
 9. norges verdier
  Norway's values
 10. tjenestegjøre
  serve
 11. veteran
  veteran
 12. seire
  Win
 13. har slåss
  have fought
 14. hovedmarkering
  main selection
 15. festning
  Fortress
 16. ta for gitt
  take for granted
 17. legge ned krans
  lay a wreath
 18. monumentet
  Monument
 19. krigskors
  war cross
 20. sverd
  sword
 21. arrangement
  event
 22. streik
  strike
 23. pensjonsordning
  scheme
 24. kabin
  cabin
 25. ansatte
  employees
 26. enighet
  agreement
 27. eneste
  only
 28. krav
  requirements
 29. uforståelig
  incomprehensible
 30. sjokkert
  shocked
 31. meningsløs
  pointless
 32. booke
  book
 33. reisende
  rating
 34. skuffet
  disappointed
 35. kabinforening
  attendants union
 36. avvise
  reject
 37. nekte
  refuse
 38. forhandle
  negotiate
 39. en konflikt
  a conflict
Author
ID
232646
Card Set
N_09_05_2013
Description
avis
Updated
Show Answers