pavei12

 1. å skynde seg
  hurry up
 2. å løpe/ løp/ løpet
  run
 3. å vekke
  to wake
 4. å huske
  to remember
 5. å skrive under
  sign
 6. en lapp
  a note
 7. en bekjed
  a message
 8. unntatt
  except
 9. et fag
  a subject
 10. karakterer
  grades
 11. streng
  strict
 12. kroppsøving
  physical education
 13. et friminutt
  a break btween two lessons
 14. samfunnsfag
  social science
 15. å streve
  struggle
 16. å forsøke
  attempt
 17. en kamerat
  a friend
 18. oppførsel
  behaviour
 19. å ta opp en sak
  bring up something
 20. i stedet
  instead of
 21. et forslag
  a suggestion
 22. å søke om fritak
  to apply for exemption
 23. å delta/tok
  participate
 24. å fylle år
  reach certain age
 25. en klassestyre
  a class tutor
 26. et tilvalgtsfag
  optional subject
 27. miljøarbeide
  environmental work
 28. prosjektarbeide
  project work
 29. å vurdere
  to consider
 30. å  kontakte
  to contact
 31. å ha rett til
  have right to
 32. et ansvar
  responsibility
 33. å ha ansvar for
  have responsibility for
Author
caman
ID
232630
Card Set
pavei12
Description
lære norsk
Updated